(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển dụng
Người hỏi : TRẦN TẤN TÀI     Số điện thoại: 0968459551     Email: tantaicdsptn@gmail.com0     Địa chỉ: THUẬN TÂN-TRUÔNG MÍT -DMC -TÂY NINH
Ngày hỏi: 16/07/2016 - 19 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 19/07/2016 - 08 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi khi nào mới có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức THCS 2016-2017

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 19/07/2016 - 16 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, bạn nên liên hệ trực tiếp với phòng giáo dục và đào tạo tại địa phương nơi bạn quan tâm về việc tuyển dụng viên chức.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển dụng
 Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi khi nào mới có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức THCS 2016-2017

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi khi nào mới có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức THCS 2016-2017

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: