(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nâng luong truoc thời hạn
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 01668492443     Email: minhhanh30@gmail.com     Địa chỉ: tay ninh
Ngày hỏi: 14/07/2016 - 17 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 15/07/2016 - 07 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa cổng thông tin trực tuyến

       Cho tôi hỏi là giáo viên tiểu học năm học 2012-2013; 2013-2104 tôi đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014-2015 đạt lao động tiên tiến. Năm 2015-2016 đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở . đến tháng 2 năm 2017 tôi được nâng lương theo định kỳ vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn không? Nếu được thì nâng trước bao nhiêu tháng. Xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 15/07/2016 - 13 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn tham khảo Thông tư số 08/2013/TT-BNV và liên hệ trực tiếp phòng giáo dục và đào tạo nơi bạn đang công tác để được trả lời chi tiết hơn


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nâng luong truoc thời hạn
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa cổng thông tin trực tuyến

       Cho tôi hỏi là giáo viên tiểu học năm học 2012-2013; 2013-2104 tôi đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014-2015 đạt lao động tiên tiến. Năm 2015-2016 đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở . đến tháng 2 năm 2017 tôi được nâng lương theo định kỳ vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn không? Nếu được thì nâng trước bao nhiêu tháng. Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa cổng thông tin trực tuyến

       Cho tôi hỏi là giáo viên tiểu học năm học 2012-2013; 2013-2104 tôi đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014-2015 đạt lao động tiên tiến. Năm 2015-2016 đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở . đến tháng 2 năm 2017 tôi được nâng lương theo định kỳ vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn không? Nếu được thì nâng trước bao nhiêu tháng. Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: