(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Muốn hỏi vấn đề về du lịch Tây Ninh
Người hỏi : Cabaret Travel     Số điện thoại: 01662400315     Email: cabaret.vn@gmail.com     Địa chỉ: 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Ngày hỏi: 09/01/2014 - 14 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 09/01/2014 - 14 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay công ty mình làm trong lĩnh vực du lịch nhưng không biết tỉnh uỷ ban có cho biết thêm thông tin những khu vực nào mà khai thác tiềm năng du lịch ngoài núi bà đen không.

Website: cabaret.vn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 04/04/2014 - 14 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi chúng tôi xi được trả lời như sau:

Những điểm đến du lịch nổi bật ở Tây Ninh đang được khai khác cùng điểm đến núi Bà Đen có thể kể đến như Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, hồ Dầu Tiếng, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát…

Để khai thác tiềm năng, Tây Ninh đã xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (sẽ công bố trong tháng 4/2014) cùng các dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Thông tin giới thiệu tiềm năng, điểm đến du lịch và các dự án trên quý công ty có thể tham khảo/cung cấp qua Cổng thông tin điện tử/trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Muốn hỏi vấn đề về du lịch Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay công ty mình làm trong lĩnh vực du lịch nhưng không biết tỉnh uỷ ban có cho biết thêm thông tin những khu vực nào mà khai thác tiềm năng du lịch ngoài núi bà đen không.

Website: cabaret.vn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay công ty mình làm trong lĩnh vực du lịch nhưng không biết tỉnh uỷ ban có cho biết thêm thông tin những khu vực nào mà khai thác tiềm năng du lịch ngoài núi bà đen không.

Website: cabaret.vn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: