(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khi nao co dot tuyen nghia vu cong an
Người hỏi : Minh phat     Số điện thoại: 0979 355 967     Email: minhphat2190@gmail.com     Địa chỉ: Phuoc Chi-Trang bang -Tay ninh
Ngày hỏi: 08/01/2014 - 00 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 08/01/2014 - 10 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hoi: khi nao o Trang bang tuyen cong dan phuc vu co thoi han nganh Cong An nhan dan?Nam 2014 co may dot tuyen vao thang may?ngoai ra neu da co bang Dai hoc nganh khac co duoc uu tien k?e xin cam on!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 15/01/2014 - 09 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: Theo chỉ tiêu và quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành triển khai tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2014 trong hai đợt, cụ thể:

- Đợt 1: Từ ngày 20/11/2013 đến ngày 01/01/2014.

- Đợt 2: Từ ngày 01/6/2014 đến ngày 25/7/2014.

Công dân ở huyện, thị nào có nhu cầu đăng ký đi nghĩa vụ trong Công an nhân dân thì đến Công an huyện, thị đó để được hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định.

Công dân nếu có bằng đại học, cao đẳng sẽ được ưu tiên khi xét tuyển vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Sau khi hết hạn phục vụ nếu công dân có bằng đại học với chuyên ngành phù hợp đáp ứng được nhu cầu công tác, chiến đấu của Công an tỉnh thì sẽ được ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khi nao co dot tuyen nghia vu cong an
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hoi: khi nao o Trang bang tuyen cong dan phuc vu co thoi han nganh Cong An nhan dan?Nam 2014 co may dot tuyen vao thang may?ngoai ra neu da co bang Dai hoc nganh khac co duoc uu tien k?e xin cam on!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hoi: khi nao o Trang bang tuyen cong dan phuc vu co thoi han nganh Cong An nhan dan?Nam 2014 co may dot tuyen vao thang may?ngoai ra neu da co bang Dai hoc nganh khac co duoc uu tien k?e xin cam on!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: