(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phí giữ xe
Người hỏi : Khách hàng chợ Trảng Bàng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thị trấn Trảng Bàng
Ngày hỏi: 07/01/2014 - 22 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 08/01/2014 - 10 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là khách hàng thường đến chợ Trảng Bàng để mua sắm. Nhưng tình trạng thu phí giữ xe tại chợ Trảng Bàng lại quá cao từ 3000 đồng đến 4.000 đồng so với giá quy định là 1.000 đồng và không có bản miêm yết giá theo quy định, người trong giữ xe có thái độ nạt nộ, khó dễ, la lối, đe dọa khi khách hàng thắc mắc. Trong khi hiện nay tại huyện Trảng Bàng Siêu thị Co.op mart mới khai trương thì việc thu phí giữ xe của Chợ Trảng Bàng cao hơn giá quy định sẽ ảnh hưởng đến lượng khách hàng đến mua sắm tại chợ. Đề nghị UBND huyện Trảng Bàng cho biết:

1. Mức thu phí giữ xe như trên có đúng không?

2. Không niêm yết giá là có đúng quy định không?

3. Nếu nhưng việc trên là sai quy định thì ai chịu trách nhiệm khi để sai phạm?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 15/01/2014 - 19 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

            Về việc mức thu phí giữ xe theo quy định của UBND tỉnh là 1000 đồng/ lượt đối với xe máy, 500 đ/lượt đối với xe đạp.

            UBND huyện sẽ chỉ đạo cho ngành chức năng huyện tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh lại viêc thu phí giữ xe tại Chợ Trảng Bàng. Nếu qua kiểm tra phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phí giữ xe
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là khách hàng thường đến chợ Trảng Bàng để mua sắm. Nhưng tình trạng thu phí giữ xe tại chợ Trảng Bàng lại quá cao từ 3000 đồng đến 4.000 đồng so với giá quy định là 1.000 đồng và không có bản miêm yết giá theo quy định, người trong giữ xe có thái độ nạt nộ, khó dễ, la lối, đe dọa khi khách hàng thắc mắc. Trong khi hiện nay tại huyện Trảng Bàng Siêu thị Co.op mart mới khai trương thì việc thu phí giữ xe của Chợ Trảng Bàng cao hơn giá quy định sẽ ảnh hưởng đến lượng khách hàng đến mua sắm tại chợ. Đề nghị UBND huyện Trảng Bàng cho biết:

1. Mức thu phí giữ xe như trên có đúng không?

2. Không niêm yết giá là có đúng quy định không?

3. Nếu nhưng việc trên là sai quy định thì ai chịu trách nhiệm khi để sai phạm?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là khách hàng thường đến chợ Trảng Bàng để mua sắm. Nhưng tình trạng thu phí giữ xe tại chợ Trảng Bàng lại quá cao từ 3000 đồng đến 4.000 đồng so với giá quy định là 1.000 đồng và không có bản miêm yết giá theo quy định, người trong giữ xe có thái độ nạt nộ, khó dễ, la lối, đe dọa khi khách hàng thắc mắc. Trong khi hiện nay tại huyện Trảng Bàng Siêu thị Co.op mart mới khai trương thì việc thu phí giữ xe của Chợ Trảng Bàng cao hơn giá quy định sẽ ảnh hưởng đến lượng khách hàng đến mua sắm tại chợ. Đề nghị UBND huyện Trảng Bàng cho biết:

1. Mức thu phí giữ xe như trên có đúng không?

2. Không niêm yết giá là có đúng quy định không?

3. Nếu nhưng việc trên là sai quy định thì ai chịu trách nhiệm khi để sai phạm?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: