(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: quyet dinh xpvphc
Người hỏi : nguyễn công trường     Số điện thoại: 0913671225     Email: johnytruong81@gmail.com     Địa chỉ: hoa hiep, tan bien, tay ninh
Ngày hỏi: 08/01/2014 - 14 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 09/01/2014 - 17 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

chào các anh, chị!

xin cho em hỏi: theo nghị định 81/2013/ND-CP, ngày 19/07/2013 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý VPHC. Trong các biểu mẫu văn bản thì phần chú thích có nêu: (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh để cung cấp thông tin cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu). Vậy nếu UBND huyện ban hành văn bản thì phần cơ quan chủ quản phải ghi là sao cho đúng? ghi UBND tỉnh Tây Ninh hay Tỉnh Tây Ninh?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 13/01/2014 - 10 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Một số biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính (ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ) có quy định ghi tên cơ quan chủ quản, tên cơ quan ra quyết định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh.

Tỉnh (VD: Tây Ninh) hay huyện (VD: Bến Cầu) chỉ là địa danh. Do đó, theo quy định này thì tên cơ quan chủ quản phải là UBND tỉnh Tây Ninh hay UBND huyện Bến Cầu.

Vì vậy, theo thư hỏi nếu UBND huyện ban hành văn bản thì ghi tên cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Tây Ninh hay chỉ ghi tỉnh Tây Ninh. Căn cứ vào quy định trên, cơ quan chủ quản phải ghi là UBND tỉnh Tây Ninh./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: quyet dinh xpvphc
 Nội dung câu hỏi:

chào các anh, chị!

xin cho em hỏi: theo nghị định 81/2013/ND-CP, ngày 19/07/2013 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý VPHC. Trong các biểu mẫu văn bản thì phần chú thích có nêu: (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh để cung cấp thông tin cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu). Vậy nếu UBND huyện ban hành văn bản thì phần cơ quan chủ quản phải ghi là sao cho đúng? ghi UBND tỉnh Tây Ninh hay Tỉnh Tây Ninh?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chào các anh, chị!

xin cho em hỏi: theo nghị định 81/2013/ND-CP, ngày 19/07/2013 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý VPHC. Trong các biểu mẫu văn bản thì phần chú thích có nêu: (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh để cung cấp thông tin cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu). Vậy nếu UBND huyện ban hành văn bản thì phần cơ quan chủ quản phải ghi là sao cho đúng? ghi UBND tỉnh Tây Ninh hay Tỉnh Tây Ninh?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: