(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc xác nhận giáo viên có trình độ sơ cấp chính trị
Người hỏi : Giáo viên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Châu
Ngày hỏi: 30/03/2016 - 21 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 30/03/2016 - 22 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Chúng  tôi là giáo viên đều tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm từ thập niên 90 trở về trước từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong suốt thời điểm này một trong những môn thi tốt nghiệp Cao đẳng bắt buộc đều có môn Chính trị (bao gồm Lịch sử Đảng, Triết học Mác-Lê nin, Kinh tế chính trị, v.v...). Nay theo thông báo số 75/TB.PGD-ĐT Tân Châu dựa theo Thông báo số 83/TB-TTBDCT ngày 21/03/2016 của Trung tâm BDCT Huyện Tân Châu về việc xác nhận trình độ Sơ cấp lý luận chính trị năm 2016 (có file kèm theo) yêu cầu chúng tôi phải nộp bảng điểm các môn đã học ở Trường Cao đẳng. Nhưng trước đây khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường chỉ có tấm bằng tốt nghiệp mà không có bảng điểm cụ thể, hơn nữa nhiều trường CĐSP hiện nay đã không còn do chia Tỉnh hoặc đã chuyển thành các trường Cao đẳng Cộng đồng và do thời gian nên làm sao chúng tôi có đủ các chứng chỉ hay bảng điểm theo yêu cầu của thông báo. Rất mong có sự xem xét và giải quyết thấu đáo tránh những tiêu cực xãy ra khi cán bộ công chức lại phải mua chứng chỉ sơ cấp chính trị. Một lần nữa rất mong được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền làm sao đừng để lại loạn chứng chỉ giả mà lại là chứng chỉ chính trị.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/04/2016 - 15 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Với nội dung câu hỏi trên, đề nghị thầy/cô liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Châu để biết rõ hơn về quy định này./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc xác nhận giáo viên có trình độ sơ cấp chính trị
 Nội dung câu hỏi:

Chúng  tôi là giáo viên đều tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm từ thập niên 90 trở về trước từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong suốt thời điểm này một trong những môn thi tốt nghiệp Cao đẳng bắt buộc đều có môn Chính trị (bao gồm Lịch sử Đảng, Triết học Mác-Lê nin, Kinh tế chính trị, v.v...). Nay theo thông báo số 75/TB.PGD-ĐT Tân Châu dựa theo Thông báo số 83/TB-TTBDCT ngày 21/03/2016 của Trung tâm BDCT Huyện Tân Châu về việc xác nhận trình độ Sơ cấp lý luận chính trị năm 2016 (có file kèm theo) yêu cầu chúng tôi phải nộp bảng điểm các môn đã học ở Trường Cao đẳng. Nhưng trước đây khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường chỉ có tấm bằng tốt nghiệp mà không có bảng điểm cụ thể, hơn nữa nhiều trường CĐSP hiện nay đã không còn do chia Tỉnh hoặc đã chuyển thành các trường Cao đẳng Cộng đồng và do thời gian nên làm sao chúng tôi có đủ các chứng chỉ hay bảng điểm theo yêu cầu của thông báo. Rất mong có sự xem xét và giải quyết thấu đáo tránh những tiêu cực xãy ra khi cán bộ công chức lại phải mua chứng chỉ sơ cấp chính trị. Một lần nữa rất mong được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền làm sao đừng để lại loạn chứng chỉ giả mà lại là chứng chỉ chính trị.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chúng  tôi là giáo viên đều tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm từ thập niên 90 trở về trước từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong suốt thời điểm này một trong những môn thi tốt nghiệp Cao đẳng bắt buộc đều có môn Chính trị (bao gồm Lịch sử Đảng, Triết học Mác-Lê nin, Kinh tế chính trị, v.v...). Nay theo thông báo số 75/TB.PGD-ĐT Tân Châu dựa theo Thông báo số 83/TB-TTBDCT ngày 21/03/2016 của Trung tâm BDCT Huyện Tân Châu về việc xác nhận trình độ Sơ cấp lý luận chính trị năm 2016 (có file kèm theo) yêu cầu chúng tôi phải nộp bảng điểm các môn đã học ở Trường Cao đẳng. Nhưng trước đây khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường chỉ có tấm bằng tốt nghiệp mà không có bảng điểm cụ thể, hơn nữa nhiều trường CĐSP hiện nay đã không còn do chia Tỉnh hoặc đã chuyển thành các trường Cao đẳng Cộng đồng và do thời gian nên làm sao chúng tôi có đủ các chứng chỉ hay bảng điểm theo yêu cầu của thông báo. Rất mong có sự xem xét và giải quyết thấu đáo tránh những tiêu cực xãy ra khi cán bộ công chức lại phải mua chứng chỉ sơ cấp chính trị. Một lần nữa rất mong được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền làm sao đừng để lại loạn chứng chỉ giả mà lại là chứng chỉ chính trị.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: