(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Muốn kinh doanh bán máy bơm thì phải đang kí làm thế nào
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/03/2016 - 17 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 30/03/2016 - 22 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào a/c,

Cho hỏi rằng khi muốn kinh doanh bán máy bơm nước các loại. Quy mô nhỏ thôi thì có cần phải đang ký kinh doanh không? Nếu có thì đăng kí thế nào? Có phải nộp thuế gì không? 

Xin cảm ơn a/c


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 12/04/2016 - 15 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ông/Bà đăng ký quy mô nhỏ thì đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký  hộ kinh doanh, Ông/Bà cần liên hệ với cơ quan quản lý thuế để được hướng dẫn cụ thể.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 04/04/2016 - 10 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Bạn đọc muốn kinh doanh bán máy  bơm nước các loại thì liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh huyện, thành phố nơi kinh doanh  làm thủ tục để cấp Giấy phép kinh doanh, sau đó đến Chi cục Thuế huyện, thành phố để đăng ký thuế theo quy định.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Muốn kinh doanh bán máy bơm thì phải đang kí làm thế nào
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào a/c,

Cho hỏi rằng khi muốn kinh doanh bán máy bơm nước các loại. Quy mô nhỏ thôi thì có cần phải đang ký kinh doanh không? Nếu có thì đăng kí thế nào? Có phải nộp thuế gì không? 

Xin cảm ơn a/c

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào a/c,

Cho hỏi rằng khi muốn kinh doanh bán máy bơm nước các loại. Quy mô nhỏ thôi thì có cần phải đang ký kinh doanh không? Nếu có thì đăng kí thế nào? Có phải nộp thuế gì không? 

Xin cảm ơn a/c

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: