(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dự toán xây dựng
Người hỏi : quanganh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: huyện Tân Biên
Ngày hỏi: 30/03/2016 - 10 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 30/03/2016 - 21 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay hệ số nhân công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Phần sửa chữa là bao nhiêu?

Xin cảm ơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 31/03/2016 - 14 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng KT-VLXD trả lời câu hỏi trên như sau:

1. Hiện nay Đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố tại Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 30/6/2015.

2. Đối với nhân công sửa chữa thì có thể tham khảo tại Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa được Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kèm theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 16/7/2015.

3. Riêng hệ số điều chỉnh hệ số nhân công trên địa bàn tỉnh phần sửa chữa là không có.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân Quang Anh huyện Tân Biên biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dự toán xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay hệ số nhân công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Phần sửa chữa là bao nhiêu?

Xin cảm ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay hệ số nhân công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Phần sửa chữa là bao nhiêu?

Xin cảm ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: