(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục sản xuất, kinh doanh mỹ phâm
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại: 0985 257 566     Email: trang.nd@babycarevietnam.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/03/2016 - 11 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 28/03/2016 - 16 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gứi Sở,

Tôi có nhu cầu sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm Handmade, Kính mong quý sở cung cấp thông tin về điều kiện và thủ tục cần thiết. Cơ sở không có GMP có được đăng ký không? Và phải thực hiện như thế nào. Chúng tôi đã tìm hiểu thông tư 06 BYT về quản lý Mỹ Phẩm.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 06/04/2016 - 08 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi đối với sở Y tế. Qua nghiên cứu câu hỏi của bạn, sở Y tế phúc đáp như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế Quy định về quản lý mỹ phẩm; Công văn số 8797/QLD-MP ngày 15/6/2012 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế v/v thực hiện CGMP-ASEAN và các quy định về quản lý mỹ phẩm.

Theo đó, một sản phẩm mỹ phẩm muốn lưu hành trên thị trường phải có số công bố. Thủ tục cấp Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Thành phần thủ tục này không bắt buộc nộp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất mỹ phẩm đạt "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam á (CGMP-ASEAN). Tuy nhiên, tại Khoản 5 Điều 48 Chương X Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định “Các đơn vị sản xuất mỹ phẩm phải triển khai áp dụng và đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam á (CGMP-ASEAN)”.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục sản xuất, kinh doanh mỹ phâm
 Nội dung câu hỏi:

Kính gứi Sở,

Tôi có nhu cầu sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm Handmade, Kính mong quý sở cung cấp thông tin về điều kiện và thủ tục cần thiết. Cơ sở không có GMP có được đăng ký không? Và phải thực hiện như thế nào. Chúng tôi đã tìm hiểu thông tư 06 BYT về quản lý Mỹ Phẩm.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gứi Sở,

Tôi có nhu cầu sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm Handmade, Kính mong quý sở cung cấp thông tin về điều kiện và thủ tục cần thiết. Cơ sở không có GMP có được đăng ký không? Và phải thực hiện như thế nào. Chúng tôi đã tìm hiểu thông tư 06 BYT về quản lý Mỹ Phẩm.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: