(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: vụ bắt bài lên truyền hình
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: ấp trảng trai xả tân hòa huyện tân châu
Ngày hỏi: 27/03/2016 - 21 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 28/03/2016 - 09 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

vừa rồi, trên 60 giây có đưa tin vụ đánh bài tại xã tân hòa bị công an tỉnh bắt.

trong đó có 3 người cùng tổ chức tên Minh - An - Bình đều là em ruột của ông TÙNG chủ tịch xã tân hòa. 

hội đánh bài này đã có mấy năm nay nhưng không thấy công an xã làm gì. hay là người nhà làm chức to của xã thì có người bảo kê cho đánh cả mấy năm liền???

đề nghị các cấp xem xét kỹ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/08/2016 - 16 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Công an tỉnh đã tiếp nhận thông tin của Anh/chị.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: vụ bắt bài lên truyền hình
 Nội dung câu hỏi:

vừa rồi, trên 60 giây có đưa tin vụ đánh bài tại xã tân hòa bị công an tỉnh bắt.

trong đó có 3 người cùng tổ chức tên Minh - An - Bình đều là em ruột của ông TÙNG chủ tịch xã tân hòa. 

hội đánh bài này đã có mấy năm nay nhưng không thấy công an xã làm gì. hay là người nhà làm chức to của xã thì có người bảo kê cho đánh cả mấy năm liền???

đề nghị các cấp xem xét kỹ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

vừa rồi, trên 60 giây có đưa tin vụ đánh bài tại xã tân hòa bị công an tỉnh bắt.

trong đó có 3 người cùng tổ chức tên Minh - An - Bình đều là em ruột của ông TÙNG chủ tịch xã tân hòa. 

hội đánh bài này đã có mấy năm nay nhưng không thấy công an xã làm gì. hay là người nhà làm chức to của xã thì có người bảo kê cho đánh cả mấy năm liền???

đề nghị các cấp xem xét kỹ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: