(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: SNV
Người hỏi : tổ chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/02/2016 - 09 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 15/03/2016 - 09 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

 Sở Nội vụ trả lời câu hỏi này của tôi quá chậm, chưa thỏa đáng đề nghị Sở Nội vụ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

Câu hỏi như sau: " Lúc trước tôi có đọc một tin trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có nêu hướng tới tỉnh Tây Ninh chỉ tạo nguồn công chức (nay là hợp đồng công chức) đối với những người tốt nghiệp đại học từ loại khá, giỏi, xuất sắc trở lên... và đặc biệt chỉ tạo nguồn đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy nhưng sau tôi thấy hiện nay tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh hiện nay, Sở Nội vụ vẫn cho tạo nguồn những nguời tốt nghiệp đại học tại chức và từ xa….(02 loại hình đào tạo chất luợng kém nhất hiện nay) đặc biệt đối tượng này tòan những nguời học tệ, học… trong chùa tòa thánh cả?Hiện nay sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy rất nhiều và thất nghiệp rất nhiều sao không tạo nguồn cho tỉnh để có chất luợng hơn mà toàn tuyển những nguời học tại chức, từ xa không vậy? Và tin Sở Nội vụ viết trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có đúng với thực tế chưa?"Sở Nội vụ có làm đúng với những gì mình đã nói và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ chưa và đã làm đúng với Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó, quy định những người được thu hút về tỉnh chưa?

Kiến nghị Sở Nội vụ trong thời gian tới không nên cho tạo nguồn hoặc ký hợp đồng lao động đối với những người học đại học tại chức và đại học từ xa mà phải để thi tuyển  cạnh tranh công bằng không nên làm như hiện nay tuyển vào trước rồi thi công chức sau, mà những người được tuyển vào trước toàn học Đại học Tại chức và Từ xa thì không thể có chất lượng trong khâu đầu vào của cán bộ, công chức của tỉnh sau này được.

 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/04/2016 - 15 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước đây, do tỉnh thiếu nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao học nên tỉnh đưa ra chính sách dự nguồn công chức (không phân biệt loại hình đào tạo). Đến ngày 25/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, trong đó quy định thực hiện chuyển tiếp các đối tượng là dự nguồn công chức thì được chuyển sang chế độ ký hợp đồng lao động.

Riêng việc thi tuyển công chức thì dự nguồn công chức hay không phải là dự nguồn công chức của tỉnh thì vẫn phải thực hiện đúng theo quy định của Thông tư số số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Mọi thắc mắc xin hệ phòng công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: SNV
 Nội dung câu hỏi:

 Sở Nội vụ trả lời câu hỏi này của tôi quá chậm, chưa thỏa đáng đề nghị Sở Nội vụ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

Câu hỏi như sau: " Lúc trước tôi có đọc một tin trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có nêu hướng tới tỉnh Tây Ninh chỉ tạo nguồn công chức (nay là hợp đồng công chức) đối với những người tốt nghiệp đại học từ loại khá, giỏi, xuất sắc trở lên... và đặc biệt chỉ tạo nguồn đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy nhưng sau tôi thấy hiện nay tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh hiện nay, Sở Nội vụ vẫn cho tạo nguồn những nguời tốt nghiệp đại học tại chức và từ xa….(02 loại hình đào tạo chất luợng kém nhất hiện nay) đặc biệt đối tượng này tòan những nguời học tệ, học… trong chùa tòa thánh cả?Hiện nay sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy rất nhiều và thất nghiệp rất nhiều sao không tạo nguồn cho tỉnh để có chất luợng hơn mà toàn tuyển những nguời học tại chức, từ xa không vậy? Và tin Sở Nội vụ viết trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có đúng với thực tế chưa?"Sở Nội vụ có làm đúng với những gì mình đã nói và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ chưa và đã làm đúng với Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó, quy định những người được thu hút về tỉnh chưa?

Kiến nghị Sở Nội vụ trong thời gian tới không nên cho tạo nguồn hoặc ký hợp đồng lao động đối với những người học đại học tại chức và đại học từ xa mà phải để thi tuyển  cạnh tranh công bằng không nên làm như hiện nay tuyển vào trước rồi thi công chức sau, mà những người được tuyển vào trước toàn học Đại học Tại chức và Từ xa thì không thể có chất lượng trong khâu đầu vào của cán bộ, công chức của tỉnh sau này được.

 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 Sở Nội vụ trả lời câu hỏi này của tôi quá chậm, chưa thỏa đáng đề nghị Sở Nội vụ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

Câu hỏi như sau: " Lúc trước tôi có đọc một tin trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có nêu hướng tới tỉnh Tây Ninh chỉ tạo nguồn công chức (nay là hợp đồng công chức) đối với những người tốt nghiệp đại học từ loại khá, giỏi, xuất sắc trở lên... và đặc biệt chỉ tạo nguồn đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy nhưng sau tôi thấy hiện nay tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh hiện nay, Sở Nội vụ vẫn cho tạo nguồn những nguời tốt nghiệp đại học tại chức và từ xa….(02 loại hình đào tạo chất luợng kém nhất hiện nay) đặc biệt đối tượng này tòan những nguời học tệ, học… trong chùa tòa thánh cả?Hiện nay sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy rất nhiều và thất nghiệp rất nhiều sao không tạo nguồn cho tỉnh để có chất luợng hơn mà toàn tuyển những nguời học tại chức, từ xa không vậy? Và tin Sở Nội vụ viết trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có đúng với thực tế chưa?"Sở Nội vụ có làm đúng với những gì mình đã nói và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ chưa và đã làm đúng với Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó, quy định những người được thu hút về tỉnh chưa?

Kiến nghị Sở Nội vụ trong thời gian tới không nên cho tạo nguồn hoặc ký hợp đồng lao động đối với những người học đại học tại chức và đại học từ xa mà phải để thi tuyển  cạnh tranh công bằng không nên làm như hiện nay tuyển vào trước rồi thi công chức sau, mà những người được tuyển vào trước toàn học Đại học Tại chức và Từ xa thì không thể có chất lượng trong khâu đầu vào của cán bộ, công chức của tỉnh sau này được.

 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: