(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuê làm phụ trách kế toán Hành chính sự nghiệp
Người hỏi : Trần Ngọc     Số điện thoại:      Email: tranngoccttn@gmai.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/02/2016 - 16 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 15/03/2016 - 10 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào chương trình : Chương trình vui lòng cho tôi xin hỏi như sau:

Tôi hiện đang là viên chức ( chức danh kế toán ) tại một đơn vị hành chính sự nghiệp công lập tại Tây Ninh. HIện nay tôi đang chuẩn bị nghỉ hậu sản nên đơn vị muốn thuê người làm công tác kế toán tại đơn vị thay tôi. Tôi dự tính thuê người làm kế toán theo hình thức khoán nhưng tôi phải thuê người như thế nào để làm thay tôi theo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành. Mong chương trình giải đáp những thắc mắc  theo dự định của tôi có đúng không?

1. Người được  thuê có bằng đại học chuyên ngành kế toán, đang công tác tại một đơn vị hành chính sự nghiệp khác ? ( Có được không? )

2. Người được  thuê có bằng đại học chuyên ngành kế toán/tài chính ngân hàng, đang công tác tại một cơ quan tài chính khác ( Công chức cấp xã, hoặc các tổ chức khác)?

3. Mức thuê phải trả là bao nhiêu?

Trân trọng cảm ơn chương trình.

 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/04/2016 - 15 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 56 của Luật Kế toán, việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng được quy định như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được thuê doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc người có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng. Đơn vị sự nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước có thể thuê làm kế toán hoặc thuê làm kế toán trưởng, do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định.

 2. Người được thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải đảm bảo những tiêu chuẩn nghề nghiệp quy định tại các Điều 55, 56, 57 của Luật Kế toán và Điều 46 của Nghị định số 128/2004/ND09-CP ngày 31/5/2004.

 3. Trường hợp đơn vị kế toán thuê người làm kế toán trưởng thì người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ các điều kiện:

 a) Có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán, trừ trường hợp người được thuê làm kế toán trưởng với tư cách thực hiện công việc của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán và thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật Kế toán;

 b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính;

 c) Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc có đăng ký hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán.

 4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng.”

Về Mức thuê phải trả là bao nhiêu?

Căn cứ khoản 3, Điều 56 Luật Kế toán: Đơn vị kế toán thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực mọi thông tin, tài liệu liên quan đến công việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng và thanh toán đầy đủ, kịp thời phí dịch vụ kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuê làm phụ trách kế toán Hành chính sự nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Chào chương trình : Chương trình vui lòng cho tôi xin hỏi như sau:

Tôi hiện đang là viên chức ( chức danh kế toán ) tại một đơn vị hành chính sự nghiệp công lập tại Tây Ninh. HIện nay tôi đang chuẩn bị nghỉ hậu sản nên đơn vị muốn thuê người làm công tác kế toán tại đơn vị thay tôi. Tôi dự tính thuê người làm kế toán theo hình thức khoán nhưng tôi phải thuê người như thế nào để làm thay tôi theo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành. Mong chương trình giải đáp những thắc mắc  theo dự định của tôi có đúng không?

1. Người được  thuê có bằng đại học chuyên ngành kế toán, đang công tác tại một đơn vị hành chính sự nghiệp khác ? ( Có được không? )

2. Người được  thuê có bằng đại học chuyên ngành kế toán/tài chính ngân hàng, đang công tác tại một cơ quan tài chính khác ( Công chức cấp xã, hoặc các tổ chức khác)?

3. Mức thuê phải trả là bao nhiêu?

Trân trọng cảm ơn chương trình.

 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào chương trình : Chương trình vui lòng cho tôi xin hỏi như sau:

Tôi hiện đang là viên chức ( chức danh kế toán ) tại một đơn vị hành chính sự nghiệp công lập tại Tây Ninh. HIện nay tôi đang chuẩn bị nghỉ hậu sản nên đơn vị muốn thuê người làm công tác kế toán tại đơn vị thay tôi. Tôi dự tính thuê người làm kế toán theo hình thức khoán nhưng tôi phải thuê người như thế nào để làm thay tôi theo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành. Mong chương trình giải đáp những thắc mắc  theo dự định của tôi có đúng không?

1. Người được  thuê có bằng đại học chuyên ngành kế toán, đang công tác tại một đơn vị hành chính sự nghiệp khác ? ( Có được không? )

2. Người được  thuê có bằng đại học chuyên ngành kế toán/tài chính ngân hàng, đang công tác tại một cơ quan tài chính khác ( Công chức cấp xã, hoặc các tổ chức khác)?

3. Mức thuê phải trả là bao nhiêu?

Trân trọng cảm ơn chương trình.

 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: