(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký web site
Người hỏi : Nguyen Ngoc     Số điện thoại:      Email: ngocsxd@gmail.com     Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/01/2016 - 08 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 18/01/2016 - 09 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi đang có 1 website chuyên giới thiệu các địa điểm vui chơi ăn uống tại tỉnh Tây Ninh, trang web không thu phí với bất kỳ hình thức nào. Vậy cho tôi hỏi, trang web này có cần phải đăng ký là trang web thương mại điện tử không? Và tôi phải thực hiện những thủ tục nào? Và đăng ký ở đâu? Chân thành cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 21/01/2016 - 16 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Về thương mại điện tử, ghi: "Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình";

Theo câu hỏi bạn nêu, website của bạn thiết lập nhằm cung ứng dịch vụ của mình (không thu tiền) - giới thiệu các địa điểm vui chơi ăn uống..., là Website thương mại điện tử bán hàng.

- Khoản 1 Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, quy định: "Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử” (online.gov.vn).

Vậy, theo quy định của Nghị định 52/2013/NĐ-CP, khi lập website thương mại điện tử bán hàng, bạn phải thực hiện thủ tục "Thông báo website" với Bộ Công Thương (Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng theo hướng dẫn tại Mục 1 Chương II Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý website thương mại điện tử).

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký web site
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi đang có 1 website chuyên giới thiệu các địa điểm vui chơi ăn uống tại tỉnh Tây Ninh, trang web không thu phí với bất kỳ hình thức nào. Vậy cho tôi hỏi, trang web này có cần phải đăng ký là trang web thương mại điện tử không? Và tôi phải thực hiện những thủ tục nào? Và đăng ký ở đâu? Chân thành cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi đang có 1 website chuyên giới thiệu các địa điểm vui chơi ăn uống tại tỉnh Tây Ninh, trang web không thu phí với bất kỳ hình thức nào. Vậy cho tôi hỏi, trang web này có cần phải đăng ký là trang web thương mại điện tử không? Và tôi phải thực hiện những thủ tục nào? Và đăng ký ở đâu? Chân thành cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: