(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ thu hút đối với giáo viên
Người hỏi : Đặng Thị Thanh Hà     Số điện thoại:      Email: dangthithanhhaqb1989@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 14/01/2016 - 21 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 15/01/2016 - 09 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi trước đây đã công tác hết 5 năm tại vùng đặc biệt khó khăn và đã được hưởng đầy đủ các chính sách theo nghị định 61/2006/NĐ-CP. Sau đó tôi được luân chuyển về vùng thuận lợi và công tác ở đây được 5 năm. Bây giờ tôi lại có quyết định đến công tác 5 năm ở vùng đặc biệt khó khăn khác. Do đó, bây giờ theo nghị định 116/2010/nđ-cp và nghị định 19/2013/nđ-cp tôi còn được hưởng các khoản nào trong các khoản sau: "phụ cấp thu hút" theo điều 4, "phụ cấp công tác lâu năm" theo điều 5, "trợ cấp lần đầu" theo điều 6.

Tôi xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 18/01/2016 - 07 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp này, bạn không nói rõ đơn vị  bạn đang công tác. Vì vậy bạn nên liên hệ với cấp quản lý trực tiếp nơi bạn đang công tác.

Thân ái./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ thu hút đối với giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Tôi trước đây đã công tác hết 5 năm tại vùng đặc biệt khó khăn và đã được hưởng đầy đủ các chính sách theo nghị định 61/2006/NĐ-CP. Sau đó tôi được luân chuyển về vùng thuận lợi và công tác ở đây được 5 năm. Bây giờ tôi lại có quyết định đến công tác 5 năm ở vùng đặc biệt khó khăn khác. Do đó, bây giờ theo nghị định 116/2010/nđ-cp và nghị định 19/2013/nđ-cp tôi còn được hưởng các khoản nào trong các khoản sau: "phụ cấp thu hút" theo điều 4, "phụ cấp công tác lâu năm" theo điều 5, "trợ cấp lần đầu" theo điều 6.

Tôi xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi trước đây đã công tác hết 5 năm tại vùng đặc biệt khó khăn và đã được hưởng đầy đủ các chính sách theo nghị định 61/2006/NĐ-CP. Sau đó tôi được luân chuyển về vùng thuận lợi và công tác ở đây được 5 năm. Bây giờ tôi lại có quyết định đến công tác 5 năm ở vùng đặc biệt khó khăn khác. Do đó, bây giờ theo nghị định 116/2010/nđ-cp và nghị định 19/2013/nđ-cp tôi còn được hưởng các khoản nào trong các khoản sau: "phụ cấp thu hút" theo điều 4, "phụ cấp công tác lâu năm" theo điều 5, "trợ cấp lần đầu" theo điều 6.

Tôi xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: