(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC
Người hỏi : Truyện Thị Huệ     Số điện thoại: 0915400337     Email: truyenhue14@gmail.com     Địa chỉ: Mỏ Công, Tân Biên
Ngày hỏi: 14/01/2016 - 14 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 14/01/2016 - 15 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Em xin chao!

Em đang làm kế toán trường tiểu học Mỏ Công, theo em được biết theo TTLT 163, phụ cấp kế toán là 0.1, nhưng từ khi em nhận công tác (17/11/2014) đến nay em chưa hưởng phụ cấp trách nhiệm 0.1. Vậy cho em hỏi thời gian để hưởng phụ cấp trách nhiệm 0.1 là khi nào?(khi em mới nhận nhiệm sở hay khi em hết thời gian tập sự 1 năm 17/12/2015).

Em trân trọng kính chào!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 08/04/2016 - 16 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi bà Truyện Thị Huệ. UBND huyện Tân Biên đã nhận được nội dung câu hỏi của bà trên trang hòi đáp trực tuyến. Sau khi làm việc với phòng GD-ĐT huyện Tân Biên, UBND huyện Tân Biên phúc đáp với bà như sau:

Phòng GD-ĐT huyện đã chỉ đạo cho trường Tiểu học Mỏ Công xem xét giải quyết chế độ cho bà theo quy định hiện hành. HIện nay, trường Tiểu học Mỏ Công đã cấp chế độ cho bà từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2015 với tổng số tiển là 1.610.000 đ (hồ sơ ký quyết toán kho bạc nhà nước ký ngày 28/01/2016). Từ tháng 01/2016 đến nay hệ số phụ cấp trách nhiệm của bà được đưa vào bản lương cấp hàng tháng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC
 Nội dung câu hỏi:

Em xin chao!

Em đang làm kế toán trường tiểu học Mỏ Công, theo em được biết theo TTLT 163, phụ cấp kế toán là 0.1, nhưng từ khi em nhận công tác (17/11/2014) đến nay em chưa hưởng phụ cấp trách nhiệm 0.1. Vậy cho em hỏi thời gian để hưởng phụ cấp trách nhiệm 0.1 là khi nào?(khi em mới nhận nhiệm sở hay khi em hết thời gian tập sự 1 năm 17/12/2015).

Em trân trọng kính chào!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em xin chao!

Em đang làm kế toán trường tiểu học Mỏ Công, theo em được biết theo TTLT 163, phụ cấp kế toán là 0.1, nhưng từ khi em nhận công tác (17/11/2014) đến nay em chưa hưởng phụ cấp trách nhiệm 0.1. Vậy cho em hỏi thời gian để hưởng phụ cấp trách nhiệm 0.1 là khi nào?(khi em mới nhận nhiệm sở hay khi em hết thời gian tập sự 1 năm 17/12/2015).

Em trân trọng kính chào!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: