(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ công tác phí
Người hỏi : diêm     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: UBND xã Phước đông
Ngày hỏi: 15/01/2016 - 15 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 18/01/2016 - 09 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Mong Sở Tài chính giải đáp giúp tôi?

Tôi là cán bộ công chức cấp xã được tổ chức đưa đi bồi dưỡng ngạch cán sự theo chiêu sinh của sở Nội Vụ thời gian 2 tháng, được tỉnh hổ trợ tiền ăn theo quy định. Khi học xong tôi làm đề nghị xin UBND xã giải quyết chế độ công tác phí nhưng tài chính xã trả lời là Sở tài chính không cho chi như vậy đúng sai mong Sở cho biết lý do

Chân thành !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 20/01/2016 - 08 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung, Sở Tài chính trả lời như sau:

Việc tài chính xã trả lời không hỗ trợ chi phí đi lại cho bạn là chưa chính xác, lý do:

Căn cứ tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: “Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết nguyên đán); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ). Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử CBCC đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC được cử đi học hai khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Do đó, cơ quan cử bạn đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của cơ quan để hỗ trợ cho bạn khoản chi phí đi lại. Mức chi hỗ trợ chi phí đi lại được thanh toán theo quy định hiện hành của tỉnh.

Kính chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ công tác phí
 Nội dung câu hỏi:

Mong Sở Tài chính giải đáp giúp tôi?

Tôi là cán bộ công chức cấp xã được tổ chức đưa đi bồi dưỡng ngạch cán sự theo chiêu sinh của sở Nội Vụ thời gian 2 tháng, được tỉnh hổ trợ tiền ăn theo quy định. Khi học xong tôi làm đề nghị xin UBND xã giải quyết chế độ công tác phí nhưng tài chính xã trả lời là Sở tài chính không cho chi như vậy đúng sai mong Sở cho biết lý do

Chân thành !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Mong Sở Tài chính giải đáp giúp tôi?

Tôi là cán bộ công chức cấp xã được tổ chức đưa đi bồi dưỡng ngạch cán sự theo chiêu sinh của sở Nội Vụ thời gian 2 tháng, được tỉnh hổ trợ tiền ăn theo quy định. Khi học xong tôi làm đề nghị xin UBND xã giải quyết chế độ công tác phí nhưng tài chính xã trả lời là Sở tài chính không cho chi như vậy đúng sai mong Sở cho biết lý do

Chân thành !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: