(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phát Triển công ty in ở Tấy Ninh
Người hỏi : In Toàn Thắng     Số điện thoại: 0977999777     Email: intoanthang@gmail.com     Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Ngày hỏi: 22/09/2015 - 22 Giờ 38 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Nội dung không phù hợp

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phát Triển công ty in ở Tấy Ninh
 Nội dung câu hỏi:

in công nghệ cao nhất trên công nghệ hàng đầu của nước ngoài, đảm bảo về chất lượng mẫu mã màu phù hợp với các bạn đề ra, nhận toàn bộ thiết kế do các bạn đề ra, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối khi bạn in ở Công ty chúng tôi, ngoài việc in card giá rẻ lấy ngay còn tư vấn miễn phí cho các bạn,

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

in công nghệ cao nhất trên công nghệ hàng đầu của nước ngoài, đảm bảo về chất lượng mẫu mã màu phù hợp với các bạn đề ra, nhận toàn bộ thiết kế do các bạn đề ra, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối khi bạn in ở Công ty chúng tôi, ngoài việc in card giá rẻ lấy ngay còn tư vấn miễn phí cho các bạn,

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: