(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giao dục cấp 1
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/09/2015 - 08 Giờ 41 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm:

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giao dục cấp 1
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở GD&ĐT Tây Ninh. Cho tôi hỏi cách giáo dục ở cấp 1 là  dạy học kèm dùng thước đánh học trò khi không làm theo ý giáo viên? Con tôi học lớp 1B trường tiểu học Lê Văn Tám thuộc phòng GD&ĐT Thành phố Tây Ninh, từ đầu năm đến giờ, ngày nào đi học cũng bị đòn , hiện tại con tôi rất sợ cô giáo, càng sợ cháu càng không học được càng bị đòn nhiều hơn. Kính mong Sở GD&ĐT điều tra và can thiệp giúp cho. Chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở GD&ĐT Tây Ninh. Cho tôi hỏi cách giáo dục ở cấp 1 là  dạy học kèm dùng thước đánh học trò khi không làm theo ý giáo viên? Con tôi học lớp 1B trường tiểu học Lê Văn Tám thuộc phòng GD&ĐT Thành phố Tây Ninh, từ đầu năm đến giờ, ngày nào đi học cũng bị đòn , hiện tại con tôi rất sợ cô giáo, càng sợ cháu càng không học được càng bị đòn nhiều hơn. Kính mong Sở GD&ĐT điều tra và can thiệp giúp cho. Chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: