(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: NOI VU 3
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email: A@tayninh.gov.vn     Địa chỉ: TP.TN
Ngày hỏi: 21/09/2015 - 19 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 22/09/2015 - 10 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi Sở Nội vụ, lúc trước tôi có đọc một tin trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có nêu hướng tới tỉnh Tây Ninh chỉ tạo nguồn công chức (nay là hợp đồng công chức) đối với những người tốt nghiệp đại học từ loại khá, giỏi, xuất sắc trở lên... và đặc biệt chỉ tạo nguồn đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy nhưng sau tôi thấy hiện nay tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh hiện nay, Sở Nội vụ vẫn cho tạo nguồn những nguời tốt nghiệp đại học tại chức và từ xa….(02 loại hình đào tạo chất luợng kém nhất hiện nay) đặc biệt đối tượng này tòan những nguời học tệ… trong chùa tòa thánh cả?Hiện nay sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy rất nhiều và thất nghiệp rất nhiều sao không tạo nguồn cho tỉnh để có chất luợng hơn mà toàn tuyển những nguời học tại chức, từ xa không vậy? Và tin Sở Nội vụ viết trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có đúng với thực tế chưa?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài của tỉnh đang thực hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó, quy định những người được thu hút về tỉnh công tác phải có trình độ từ đại học loại giỏi, xuất sắc, thạc sĩ, tiến sĩ có ngành nghề phù hợp với danh mục ngành nghề thu hút của tỉnh.

Về tuyển dụng công chức: Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì tuyển dụng công chức không phân biệt loại hình đào tạo. 

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: NOI VU 3
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi Sở Nội vụ, lúc trước tôi có đọc một tin trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có nêu hướng tới tỉnh Tây Ninh chỉ tạo nguồn công chức (nay là hợp đồng công chức) đối với những người tốt nghiệp đại học từ loại khá, giỏi, xuất sắc trở lên... và đặc biệt chỉ tạo nguồn đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy nhưng sau tôi thấy hiện nay tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh hiện nay, Sở Nội vụ vẫn cho tạo nguồn những nguời tốt nghiệp đại học tại chức và từ xa….(02 loại hình đào tạo chất luợng kém nhất hiện nay) đặc biệt đối tượng này tòan những nguời học tệ… trong chùa tòa thánh cả?Hiện nay sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy rất nhiều và thất nghiệp rất nhiều sao không tạo nguồn cho tỉnh để có chất luợng hơn mà toàn tuyển những nguời học tại chức, từ xa không vậy? Và tin Sở Nội vụ viết trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có đúng với thực tế chưa?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi Sở Nội vụ, lúc trước tôi có đọc một tin trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có nêu hướng tới tỉnh Tây Ninh chỉ tạo nguồn công chức (nay là hợp đồng công chức) đối với những người tốt nghiệp đại học từ loại khá, giỏi, xuất sắc trở lên... và đặc biệt chỉ tạo nguồn đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy nhưng sau tôi thấy hiện nay tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh hiện nay, Sở Nội vụ vẫn cho tạo nguồn những nguời tốt nghiệp đại học tại chức và từ xa….(02 loại hình đào tạo chất luợng kém nhất hiện nay) đặc biệt đối tượng này tòan những nguời học tệ… trong chùa tòa thánh cả?Hiện nay sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy rất nhiều và thất nghiệp rất nhiều sao không tạo nguồn cho tỉnh để có chất luợng hơn mà toàn tuyển những nguời học tại chức, từ xa không vậy? Và tin Sở Nội vụ viết trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ có đúng với thực tế chưa?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: