(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin Giấy đăng ký mở trại nấm linh chi
Người hỏi : Trại Nấm     Số điện thoại: 0903487512     Email: trainamlinhchi@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/09/2015 - 15 Giờ 48 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm:

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin Giấy đăng ký mở trại nấm linh chi
 Nội dung câu hỏi:

Cho mình hỏi xin giấy phép đăng ký mở trang trại nấm linh chi ở tây ninh thì đăng ký ơ đâu ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho mình hỏi xin giấy phép đăng ký mở trang trại nấm linh chi ở tây ninh thì đăng ký ơ đâu ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: