(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nâng ngạch giáo viên
Người hỏi : Nguyễn Thị Loan Thảo     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/09/2015 - 11 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 22/09/2015 - 14 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Em tôi là giáo viên THCS vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ "chuyên ngành" không phải là thạc sĩ quản lý và có quyết địng cử đi học của UBND tỉnh và hưởng chế độ thu hút nhân tài của tỉnh. Vậy em tôi có được lên dạy cấp THPT hay không? Nếu được thì cần làm thủ tục gì?hay phải tổ chức một kì thi nâng ngạch? Em tôi nói các anh chị khóa trước cũng học xong thạc sĩ, lấy bằng rồi và xin chuyển lên cấp THPT dạy đều được Sở Giáo dục và Tây Ninh trả lời không cho phép chuyển lên cấp THPT. Vậy nếu không chuyển lên cấp THPT được thì em tôi muốn chuyển về TP.HCM dạy, thì mức bồi thường như thế nào?

Xin trân trọng cảm ơn!


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nâng ngạch giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Em tôi là giáo viên THCS vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ "chuyên ngành" không phải là thạc sĩ quản lý và có quyết địng cử đi học của UBND tỉnh và hưởng chế độ thu hút nhân tài của tỉnh. Vậy em tôi có được lên dạy cấp THPT hay không? Nếu được thì cần làm thủ tục gì?hay phải tổ chức một kì thi nâng ngạch? Em tôi nói các anh chị khóa trước cũng học xong thạc sĩ, lấy bằng rồi và xin chuyển lên cấp THPT dạy đều được Sở Giáo dục và Tây Ninh trả lời không cho phép chuyển lên cấp THPT. Vậy nếu không chuyển lên cấp THPT được thì em tôi muốn chuyển về TP.HCM dạy, thì mức bồi thường như thế nào?

Xin trân trọng cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em tôi là giáo viên THCS vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ "chuyên ngành" không phải là thạc sĩ quản lý và có quyết địng cử đi học của UBND tỉnh và hưởng chế độ thu hút nhân tài của tỉnh. Vậy em tôi có được lên dạy cấp THPT hay không? Nếu được thì cần làm thủ tục gì?hay phải tổ chức một kì thi nâng ngạch? Em tôi nói các anh chị khóa trước cũng học xong thạc sĩ, lấy bằng rồi và xin chuyển lên cấp THPT dạy đều được Sở Giáo dục và Tây Ninh trả lời không cho phép chuyển lên cấp THPT. Vậy nếu không chuyển lên cấp THPT được thì em tôi muốn chuyển về TP.HCM dạy, thì mức bồi thường như thế nào?

Xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: