(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về thi công chức 2015
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại: 0986998853     Email: lehonghaidhkt@gmail.com     Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 28/08/2015 - 14 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 31/08/2015 - 08 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi sở nội vụ.

Em tên Lê Hồng Hải, em muốn hỏi vào tháng 12/2015 em mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, em có thể đăng ký thi công chức trước khi có bằng tốt ngiệp được không? Em rất muôn về làm việc tại Tây Ninh, Và mình có thể thi công chức trước, rồi khi nào đơn vị có nhu cầu tuyển dụng mình nộp đơn xin việc có được hay không? Rất mông nhận được trả lời của Sở nội vụ.

Chúc sức khỏe, 

Trân Trọng. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

       Căn cứ  Điều 2, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

       Do đó, trường hợp của anh, chị nếu có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, muốn đăng ký thi tuyển công chức thì phải bổ sung thêm bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có xác nhận đã tốt nghiệp và hoàn thành khóa học của Hiệu trưởng trường đại học. Trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng thì anh, chị phải bổ sung bằng tốt nghiệp đại học như đã cam kết.

        Việc tổ chức thi tuyển công chức của tỉnh là trên cơ sở tổng hợp các nhu cầu cần tuyển dụng của từng cơ quan, đơn vị. Do đó, không thể tổ chức thi tuyển mà đơn vị chưa thực hiện việc xây dựng nhu cầu tuyển dụng.

       Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về thi công chức 2015
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi sở nội vụ.

Em tên Lê Hồng Hải, em muốn hỏi vào tháng 12/2015 em mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, em có thể đăng ký thi công chức trước khi có bằng tốt ngiệp được không? Em rất muôn về làm việc tại Tây Ninh, Và mình có thể thi công chức trước, rồi khi nào đơn vị có nhu cầu tuyển dụng mình nộp đơn xin việc có được hay không? Rất mông nhận được trả lời của Sở nội vụ.

Chúc sức khỏe, 

Trân Trọng. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi sở nội vụ.

Em tên Lê Hồng Hải, em muốn hỏi vào tháng 12/2015 em mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, em có thể đăng ký thi công chức trước khi có bằng tốt ngiệp được không? Em rất muôn về làm việc tại Tây Ninh, Và mình có thể thi công chức trước, rồi khi nào đơn vị có nhu cầu tuyển dụng mình nộp đơn xin việc có được hay không? Rất mông nhận được trả lời của Sở nội vụ.

Chúc sức khỏe, 

Trân Trọng. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: