(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mien giam tien su dung dat
Người hỏi : Tran Cao     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Biên, Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/08/2015 - 15 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 28/08/2015 - 09 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Theo quy định của Thông tư số 76/TT-BTC ngày 16/6/2014 tại Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Vậy em xin hỏi trường hợp sau khi ra thông báo về thu tiền sử dụng đất thì hộ gia đình cá nhân mới nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất  qua văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vậy trường hợp này có được miễn giảm tiền sử dụng đất không? ( trường hợp này hộ gia đình đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được ghi nợ tiền sử dụng đất )

Em rất mong được Cổng Thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 02/06/2016 - 16 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chào ông Trần Cao

UBND huyện Tân Biên xin được trả lời câu hỏi của ông như sau:

Trước tiên, muốn được miễn giảm tiền sử dụng đất gia đình ông phải thuộc là một trong những đối tượng quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.Trường hợp của gia đình ông bây giờ làm đầy đủ các hồ sơ quy định tại điều 15 Thông tư số 76/TT-BTC, kèm theo đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất. Sau đó gửi hồ sơ về UBND huyện, UBND huyện sẽ chuyển cho cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND huyện giải quyết hồ sơ của gia đình ông theo quy định của pháp luật.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mien giam tien su dung dat
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Theo quy định của Thông tư số 76/TT-BTC ngày 16/6/2014 tại Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Vậy em xin hỏi trường hợp sau khi ra thông báo về thu tiền sử dụng đất thì hộ gia đình cá nhân mới nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất  qua văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vậy trường hợp này có được miễn giảm tiền sử dụng đất không? ( trường hợp này hộ gia đình đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được ghi nợ tiền sử dụng đất )

Em rất mong được Cổng Thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Theo quy định của Thông tư số 76/TT-BTC ngày 16/6/2014 tại Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Vậy em xin hỏi trường hợp sau khi ra thông báo về thu tiền sử dụng đất thì hộ gia đình cá nhân mới nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất  qua văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vậy trường hợp này có được miễn giảm tiền sử dụng đất không? ( trường hợp này hộ gia đình đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được ghi nợ tiền sử dụng đất )

Em rất mong được Cổng Thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: