(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đổi GPLX
Người hỏi : Hồ Thị Thu     Số điện thoại: 01673445883     Email: hothithukttx2010@gmail.com     Địa chỉ: Bến Cầu Tây Ninh
Ngày hỏi: 15/08/2015 - 21 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 17/08/2015 - 09 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

lúc trước GPLX của em dịa chỉ Bến Cầu Tây Ninh doi GPLX vào ngày thu may vay


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 17/08/2015 - 15 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại đổi GPLX theo chứng minh nhân dân, huyện Bến Cầu được đổi vào ngày thứ tư trong tuần. Lịch đồi GPLX được đăng tải trên trang chủ website của Sở GTVT Tây Ninh: sogtvt.tayninh.gov.vn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đổi GPLX
 Nội dung câu hỏi:

lúc trước GPLX của em dịa chỉ Bến Cầu Tây Ninh doi GPLX vào ngày thu may vay

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

lúc trước GPLX của em dịa chỉ Bến Cầu Tây Ninh doi GPLX vào ngày thu may vay

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: