(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: GIẤY KHAI SANH
Người hỏi : LOAN     Số điện thoại: 01234010903     Email:      Địa chỉ: KHU PHỐ I THỊ TRẤN CHÂU THÀNH
Ngày hỏi: 15/08/2015 - 18 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 17/08/2015 - 09 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 2 con một cháu sinh 2004 và 2010. giấy khai sinh cháu 2004. có ghi rõ quê quán là nơi sinh trưởng của cha mẹ đẻ( tôi và chồng cùng được sinh ra và lớn lên tại Trí Bình - Châu Thành( nay là Thị Trấn- Châu .Thành gia đình sinh sống tại đó từ năm 1954  cho đến nay) và giấy khai sinh ghi quê quán Tây Ninh. đến năm 2010 tôi sinh cháu thứ hai , khi làm giấy khai sinh lại ghi quê quán vĩnh phú( thời ông bà nội của tôi sinh ở đó nghĩa là ông bà cố của cháu, ông bà tôi di cư vào Nam 1954. 

Vậy cho tôi hỏi : giáy khai sinh nào đúng? và có phải làm giấy lại cho các cháu không?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: GIẤY KHAI SANH
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có 2 con một cháu sinh 2004 và 2010. giấy khai sinh cháu 2004. có ghi rõ quê quán là nơi sinh trưởng của cha mẹ đẻ( tôi và chồng cùng được sinh ra và lớn lên tại Trí Bình - Châu Thành( nay là Thị Trấn- Châu .Thành gia đình sinh sống tại đó từ năm 1954  cho đến nay) và giấy khai sinh ghi quê quán Tây Ninh. đến năm 2010 tôi sinh cháu thứ hai , khi làm giấy khai sinh lại ghi quê quán vĩnh phú( thời ông bà nội của tôi sinh ở đó nghĩa là ông bà cố của cháu, ông bà tôi di cư vào Nam 1954. 

Vậy cho tôi hỏi : giáy khai sinh nào đúng? và có phải làm giấy lại cho các cháu không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 2 con một cháu sinh 2004 và 2010. giấy khai sinh cháu 2004. có ghi rõ quê quán là nơi sinh trưởng của cha mẹ đẻ( tôi và chồng cùng được sinh ra và lớn lên tại Trí Bình - Châu Thành( nay là Thị Trấn- Châu .Thành gia đình sinh sống tại đó từ năm 1954  cho đến nay) và giấy khai sinh ghi quê quán Tây Ninh. đến năm 2010 tôi sinh cháu thứ hai , khi làm giấy khai sinh lại ghi quê quán vĩnh phú( thời ông bà nội của tôi sinh ở đó nghĩa là ông bà cố của cháu, ông bà tôi di cư vào Nam 1954. 

Vậy cho tôi hỏi : giáy khai sinh nào đúng? và có phải làm giấy lại cho các cháu không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: