(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xây dựng nhà không đúng thiết kế đã được cấp phép.
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Châu
Ngày hỏi: 13/08/2015 - 13 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 13/08/2015 - 15 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

Tôi có xin phép xây dựng 1 căn nhà 2 tầng diện tích sàn là 70m2 trên mảnh đất của gia đình có 100m2 đất thổ cư, tuy nhiên do khó khăn về tài chính nên chúng tôi muốn dựng nhà gỗ tạm trên diện tích 70m2 đó thì có bị coi là vi phạm không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 28/08/2015 - 07 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu trả lời câu hỏi ông (bà) như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 quy định các công trình được miễn giấy phép xây dựng thì công trình nhà gỗ không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 98, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì ông (bà) dựng nhà gỗ mà không xây dựng nhà theo giấy phép xây dựng được cấp thì sai nội dung giấy phép xây dựng đã cấp, do vậy ông (bà) phải liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

- Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xây dựng nhà không đúng thiết kế đã được cấp phép.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

Tôi có xin phép xây dựng 1 căn nhà 2 tầng diện tích sàn là 70m2 trên mảnh đất của gia đình có 100m2 đất thổ cư, tuy nhiên do khó khăn về tài chính nên chúng tôi muốn dựng nhà gỗ tạm trên diện tích 70m2 đó thì có bị coi là vi phạm không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

Tôi có xin phép xây dựng 1 căn nhà 2 tầng diện tích sàn là 70m2 trên mảnh đất của gia đình có 100m2 đất thổ cư, tuy nhiên do khó khăn về tài chính nên chúng tôi muốn dựng nhà gỗ tạm trên diện tích 70m2 đó thì có bị coi là vi phạm không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: