(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về đất đai
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: KP1 P3, TP. Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/08/2015 - 21 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 13/08/2015 - 09 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin gởi cơ quan chức năng. Tôi có 4 câu hỏi là :

1. Tôi nên xây nhà theo quy hoạch của Quản lý đô thị hay quy hoạch của Sở tài nguyên và môi trường khi 2 quy hoạch này không đồng nhất ?
2. Vì sao theo quy hoạch 2005 thì tôi xin được giấy phép xây dựng, năm 2007 xin được gia hạn giấy phép xây dựng, nhưng năm 2015 thì tôi xin mới lại không được, cũng trên cùng 1 miếng đất ?
3. Quy hoạch có thời hạn là bao lâu thì hết hiệu lực, 14 năm quy hoạch nhưng không thực hiện được thì có phải là đã quá hạn ? người dân trong khu quy hoạch đó chịu ảnh hưởng của quy hoạch mà không xây dựng được thì có được bồi thường không ?
4. Cơ quan nào là cao nhất nếu tôi muốn khiếu kiện cơ quan chức năng thực hiện quy hoạch sai sót, sai phạm và nó cần những thủ tục gì ?

Xin cám ơn các cơ quan chức năng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 21/08/2015 - 17 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét câu hỏi của bạn, phòng Quản lý Đô thị Thành phố trả lời cho bạn như sau:

Câu hỏi 1:
- Trả lời: Hai Quy hoạch Xây dựng đô thị và Quy hoạch Sử dụng đất có khác nhau thì phải thực theo Quy hoạch xây dựng đô thị, trường hợp này bạn phải xây dựng theo quy hoạch của Quản lý đô thị.

Câu hỏi 2.
- Trả lời: Khi cấp Giấy phép xây dựng, quá thời hạn quy định nhưng chưa xây dựng thì phải cấp lại Giấy phép. Giấy phép xây dựng thời điểm nào thì phải thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại thời điểm đó.

Câu hỏi 3.
- Trả lời: Theo Điều 46 của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 về  Rà soát quy hoạch đô thị quy định:
+ Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.
+ Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạch chi tiết là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt.
Hiện UBND Thành phố chuẩn bị lập quy hoạch phân khu để rà soát điều chỉnh các quy hoạch này. Khi rà soát điều chỉnh nếu dự án nào bất hợp lý thì điều chỉnh hoặc xóa bỏ, dự án nào vẫn còn phải để cho việc phát triển kinh tế xã hội, phát triển và chỉnh trang đô thị thì vẫn phải giữ lại.

Câu hỏi 4.
- Trả lời: Cơ quan phê duyệt quy hoạch này trước đây là UBND tỉnh Tây Ninh, hiện nay đã phân cấp cho UBND Thành phố.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về đất đai
 Nội dung câu hỏi:

Xin gởi cơ quan chức năng. Tôi có 4 câu hỏi là :

1. Tôi nên xây nhà theo quy hoạch của Quản lý đô thị hay quy hoạch của Sở tài nguyên và môi trường khi 2 quy hoạch này không đồng nhất ?
2. Vì sao theo quy hoạch 2005 thì tôi xin được giấy phép xây dựng, năm 2007 xin được gia hạn giấy phép xây dựng, nhưng năm 2015 thì tôi xin mới lại không được, cũng trên cùng 1 miếng đất ?
3. Quy hoạch có thời hạn là bao lâu thì hết hiệu lực, 14 năm quy hoạch nhưng không thực hiện được thì có phải là đã quá hạn ? người dân trong khu quy hoạch đó chịu ảnh hưởng của quy hoạch mà không xây dựng được thì có được bồi thường không ?
4. Cơ quan nào là cao nhất nếu tôi muốn khiếu kiện cơ quan chức năng thực hiện quy hoạch sai sót, sai phạm và nó cần những thủ tục gì ?

Xin cám ơn các cơ quan chức năng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin gởi cơ quan chức năng. Tôi có 4 câu hỏi là :

1. Tôi nên xây nhà theo quy hoạch của Quản lý đô thị hay quy hoạch của Sở tài nguyên và môi trường khi 2 quy hoạch này không đồng nhất ?
2. Vì sao theo quy hoạch 2005 thì tôi xin được giấy phép xây dựng, năm 2007 xin được gia hạn giấy phép xây dựng, nhưng năm 2015 thì tôi xin mới lại không được, cũng trên cùng 1 miếng đất ?
3. Quy hoạch có thời hạn là bao lâu thì hết hiệu lực, 14 năm quy hoạch nhưng không thực hiện được thì có phải là đã quá hạn ? người dân trong khu quy hoạch đó chịu ảnh hưởng của quy hoạch mà không xây dựng được thì có được bồi thường không ?
4. Cơ quan nào là cao nhất nếu tôi muốn khiếu kiện cơ quan chức năng thực hiện quy hoạch sai sót, sai phạm và nó cần những thủ tục gì ?

Xin cám ơn các cơ quan chức năng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: