(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế đất nông nghiệp vượt hạng mức
Người hỏi : Trần Trọng Hữu     Số điện thoại: 0918892764     Email: tratronghuu123@yahoo.com     Địa chỉ: Kp1, Thị Trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu
Ngày hỏi: 12/08/2015 - 19 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 13/08/2015 - 09 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

nguyên gia đình tôi có phần diện tích đất là 45.000 m2 đất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1994 nay đã hết hạng sử dụng đất. Nay tôi làm đơn xin cấp lại thì phần đất của tôi đã vượt hạng mức sử dụng đất nông nghiệp ở nông thôn là 15.000 m2 vậy gia đình tôi phải đóng thuế sử dụng đất là bao nhiêu và thuế suất là bao nhiêu phần trăm (%).


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 24/08/2015 - 09 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi của ông (bà) chưa nêu rõ nguồn gốc đất (Ví dụ: được nhà nước giao đất, tự khai phá, cha, me tặng cho hoặc thừa kế…) nên Ủy ban nhân dân huyện chưa trả lời cụ thể cho ông (bà) được. Do vậy ông (bà) có thể tham khảo các quy định sau:

          1/ Nếu nguồn gốc đất là do Nhà nước giao đất:

          Căn cứ Khoản 1, Điều 129 Luật đất đai năm 2013 quy định về hạn mức giao đất như sau:

         “1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

          a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

          b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác”.

          Trường hợp của gia đình ông (bà) là đã sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức trước ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (01/07/2014) thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại khoản 8 Điều 210 Luật đất đai năm 2013: "8. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này". Từ cơ sở trên, đối với diện tích đất thuộc hạn mức được giao theo quy định của pháp luật thì gia đình ông (bà) sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận được tiếp tục sử dụng, còn đối với diện tích đất vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất và trả tiền thuê đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Việc thuê đất được thực hiện như sau:

          "1. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

          b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai".

          Về việc xác định tiền thuê đất được quy định cụ thể tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

          2/ Nếu nguồn gốc đất là do Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất:

          Nếu nguồn gốc đất do ông (bà) tự khai phá, cha, mẹ, anh, chị tặng cho, thừa kế hoặc do nhận chuyển quyền từ người khác, đến năm 1994 ông (bà) làm đơn xin đăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông (bà) lập thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận được tiếp tục sử dụng mà không phải đóng thuế sử dụng đất như ông (bà) nêu.

          Lưu ý:

          Ông (bà) có thể liên hệ trực tiếp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế đất nông nghiệp vượt hạng mức
 Nội dung câu hỏi:

nguyên gia đình tôi có phần diện tích đất là 45.000 m2 đất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1994 nay đã hết hạng sử dụng đất. Nay tôi làm đơn xin cấp lại thì phần đất của tôi đã vượt hạng mức sử dụng đất nông nghiệp ở nông thôn là 15.000 m2 vậy gia đình tôi phải đóng thuế sử dụng đất là bao nhiêu và thuế suất là bao nhiêu phần trăm (%).

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

nguyên gia đình tôi có phần diện tích đất là 45.000 m2 đất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1994 nay đã hết hạng sử dụng đất. Nay tôi làm đơn xin cấp lại thì phần đất của tôi đã vượt hạng mức sử dụng đất nông nghiệp ở nông thôn là 15.000 m2 vậy gia đình tôi phải đóng thuế sử dụng đất là bao nhiêu và thuế suất là bao nhiêu phần trăm (%).

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: