(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: thi công chức
Ngày hỏi: 11/08/2015 - 11 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 11/08/2015 - 15 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Em đã thi đậu công chức, trong thời gian tập sư em có việc cá nhân nên xin nghỉ việc. Vậy cho em hỏi sau này khi thu xếp cv cá nhân xong em có thể thi công chức vào các cq thuộc sở nội vụ nữa ko?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 14 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trong thời gian tập sư, công chức có việc cá nhân nên xin nghỉ việc thì hủy bỏ kết quả tuyển dụng. Nếu có đợt thi tuyển công chức thì thí sinh có thể tham gia thi tuyển công chức theo quy định.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

Em đã thi đậu công chức, trong thời gian tập sư em có việc cá nhân nên xin nghỉ việc. Vậy cho em hỏi sau này khi thu xếp cv cá nhân xong em có thể thi công chức vào các cq thuộc sở nội vụ nữa ko?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em đã thi đậu công chức, trong thời gian tập sư em có việc cá nhân nên xin nghỉ việc. Vậy cho em hỏi sau này khi thu xếp cv cá nhân xong em có thể thi công chức vào các cq thuộc sở nội vụ nữa ko?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: