(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nghỉ phép, việc riêng
Người hỏi : Trần Ngọc     Số điện thoại:      Email: tranngoccttn@gmai.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/08/2015 - 18 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 11/08/2015 - 08 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào chuyên mục:  E xin hỏi như sau : Mình hiện đang là viên chức ngành giáo dục. Xin hỏi những nhân viên như Thư viện, y tế, Kế toán...hàng năm có được nghỉ phép 12 ngày như Bộ luật lao động không? Và khi nghỉ việc riêng ( Ma chay, cưới xin...) thì được nghỉ bao nhiêu ngày liên tục và có kể thứ 7, chủ nhật không? Trân trọng cảm  ơn chương trình.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 12/08/2015 - 09 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Là viên chức ngành giáo dục như thư viện, y tế ... được xem là công việc hành chính. Do đó, để biết rõ về việc "Thời gian nghĩ phép ..." em tìm hiểu tại Điều 111, Điều 115, Điều 116 của Luật Lao động

Thân ái./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nghỉ phép, việc riêng
 Nội dung câu hỏi:

Chào chuyên mục:  E xin hỏi như sau : Mình hiện đang là viên chức ngành giáo dục. Xin hỏi những nhân viên như Thư viện, y tế, Kế toán...hàng năm có được nghỉ phép 12 ngày như Bộ luật lao động không? Và khi nghỉ việc riêng ( Ma chay, cưới xin...) thì được nghỉ bao nhiêu ngày liên tục và có kể thứ 7, chủ nhật không? Trân trọng cảm  ơn chương trình.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào chuyên mục:  E xin hỏi như sau : Mình hiện đang là viên chức ngành giáo dục. Xin hỏi những nhân viên như Thư viện, y tế, Kế toán...hàng năm có được nghỉ phép 12 ngày như Bộ luật lao động không? Và khi nghỉ việc riêng ( Ma chay, cưới xin...) thì được nghỉ bao nhiêu ngày liên tục và có kể thứ 7, chủ nhật không? Trân trọng cảm  ơn chương trình.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: