(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: sử dụng bằng không hợp pháp, bằng giả
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: suối ngô
Ngày hỏi: 14/11/2013 - 19 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 15/11/2013 - 16 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

hỏi: tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 34/2011/NĐ-CP, ngày 5/7/2011, quy định hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức  có hành vi, vi phạm: "sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị". thế nhưng trong tháng 9 vừa qua, tại UBND xã Suối Ngô, phát hiện hai trường hợp:

1. bà Vũ Thị Hoa - CC văn phòng bị phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả, trong khi đó bằng đại học là thật;

2. bà Trần Thị Minh Chủ tịch Hội phụ nữ xã phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả;

Theo lý giải của cá nhân bà Vũ Thị Hoa này là  thi đỗ đại học vì ham học nên quyết định mua bằng cấp 3 giả để tiếp tục được đi học đại học và bằng cấp 3 này sử dụng cho tới ngày hôm nay thị bị phát hiện. Khi họp hội đồng kỷ luật xử lý cán bộ, công chức thì tôi nghe nói là khi xét tuyển công chức chỉ xét tuyển bằng chuyên môn, nên khi phát hiện chỉ bị đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo và cho nợ 02 năm để bổ sung bằng cấp 3, Hỏi? Tôi đã rà soát tất cả các văn bản liên quan đến việc xử lý cán bộ công chức sử dụng bằng giả, bằng không hợp pháp không có hình thức nào là cảnh cáo và cho nợ bằng, phải chăng có ở đây có sự bao che, dung túng, làm sai luật? người dân suối ngô không chấp nhận một con người như thế có mặt trong cơ quan công quyền của mình, đề nghị ĐBQH, HĐND tỉnh làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này? Thứ nhất: không có bằng cấp 3, thì không thể thi đại học và dĩ nhiên bằng đại học kể trên dù có là thật đi chăng nữa thì cũng không có giá trị thực; thứ hai: nhân dân suối ngô trình độ học vấn, học vị bây giờ không phải là xưa nay hiếm và luôn sẵn sàng phục vụ ; thứ 3: bà Vũ Thị Hoa trong  quá trình công tác luôn có thái độ không mấy hòa nhã với người dân chúng tôi? Như vậy, tôi xin hỏi trường hợp như vậy có xứng đáng đứng chân vào hàng ngũ công chức, bộ máy chính quyền và được hưởng lương từ nhà nước, từ đồng thuế của nhân dân đóng góp. Tôi đề nghị ĐBQH - HĐND tỉnh trả lời cho nhân dân Suối Ngô được biết. Tội xin chân thành cảm ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 12/02/2014 - 14 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời câu hỏi của anh chị như sau:

Sau khi nhận được thông tin bà Vũ Thị Hoa- Công chức VP-TK UBND xã Suối Ngô và bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HLHPN xã Suối Ngô sử dụng bằng cấp 3 giả mạo, Phòng Nội vụ huyện Tân Châu đã phối hợp cùng UBND xã Suối Ngô và Đảng Uỷ xã Suối Ngô nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh 02 sự việc nêu trên là có thật, do đó UBND huyện Tân Châu thành lập Hội đồng xét kỷ luật đối với bà Vũ Thị Hoa. Còn riêng bà Trần Thị Minh vì đang là Đảng viên và là Chủ tịch HLHPN xã nên UBND huyện chuyển Đảng Uỷ xã Suối Ngô họp xét kỷ luật theo đúng quy định.

Như vậy cả 02 cá nhân là bà Vũ Thị Hoa và bà Trần Thị Minh đều được UBND huyện chỉ đạo tiến hành kỷ luật theo đúng quy trình và thủ tục, tất cả hồ sơ và tài liệu có liên quan đều được Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thực hiện đúng quy định pháp luật. Chính vì vậy, không có trường hợp UBND huyện Tân Châu cố tình làm sai luật để dung túng, bao che cho các cá nhân nêu trên như cá nhân người hỏi đã phản ánh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: sử dụng bằng không hợp pháp, bằng giả
 Nội dung câu hỏi:

hỏi: tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 34/2011/NĐ-CP, ngày 5/7/2011, quy định hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức  có hành vi, vi phạm: "sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị". thế nhưng trong tháng 9 vừa qua, tại UBND xã Suối Ngô, phát hiện hai trường hợp:

1. bà Vũ Thị Hoa - CC văn phòng bị phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả, trong khi đó bằng đại học là thật;

2. bà Trần Thị Minh Chủ tịch Hội phụ nữ xã phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả;

Theo lý giải của cá nhân bà Vũ Thị Hoa này là  thi đỗ đại học vì ham học nên quyết định mua bằng cấp 3 giả để tiếp tục được đi học đại học và bằng cấp 3 này sử dụng cho tới ngày hôm nay thị bị phát hiện. Khi họp hội đồng kỷ luật xử lý cán bộ, công chức thì tôi nghe nói là khi xét tuyển công chức chỉ xét tuyển bằng chuyên môn, nên khi phát hiện chỉ bị đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo và cho nợ 02 năm để bổ sung bằng cấp 3, Hỏi? Tôi đã rà soát tất cả các văn bản liên quan đến việc xử lý cán bộ công chức sử dụng bằng giả, bằng không hợp pháp không có hình thức nào là cảnh cáo và cho nợ bằng, phải chăng có ở đây có sự bao che, dung túng, làm sai luật? người dân suối ngô không chấp nhận một con người như thế có mặt trong cơ quan công quyền của mình, đề nghị ĐBQH, HĐND tỉnh làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này? Thứ nhất: không có bằng cấp 3, thì không thể thi đại học và dĩ nhiên bằng đại học kể trên dù có là thật đi chăng nữa thì cũng không có giá trị thực; thứ hai: nhân dân suối ngô trình độ học vấn, học vị bây giờ không phải là xưa nay hiếm và luôn sẵn sàng phục vụ ; thứ 3: bà Vũ Thị Hoa trong  quá trình công tác luôn có thái độ không mấy hòa nhã với người dân chúng tôi? Như vậy, tôi xin hỏi trường hợp như vậy có xứng đáng đứng chân vào hàng ngũ công chức, bộ máy chính quyền và được hưởng lương từ nhà nước, từ đồng thuế của nhân dân đóng góp. Tôi đề nghị ĐBQH - HĐND tỉnh trả lời cho nhân dân Suối Ngô được biết. Tội xin chân thành cảm ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

hỏi: tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 34/2011/NĐ-CP, ngày 5/7/2011, quy định hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức  có hành vi, vi phạm: "sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị". thế nhưng trong tháng 9 vừa qua, tại UBND xã Suối Ngô, phát hiện hai trường hợp:

1. bà Vũ Thị Hoa - CC văn phòng bị phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả, trong khi đó bằng đại học là thật;

2. bà Trần Thị Minh Chủ tịch Hội phụ nữ xã phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả;

Theo lý giải của cá nhân bà Vũ Thị Hoa này là  thi đỗ đại học vì ham học nên quyết định mua bằng cấp 3 giả để tiếp tục được đi học đại học và bằng cấp 3 này sử dụng cho tới ngày hôm nay thị bị phát hiện. Khi họp hội đồng kỷ luật xử lý cán bộ, công chức thì tôi nghe nói là khi xét tuyển công chức chỉ xét tuyển bằng chuyên môn, nên khi phát hiện chỉ bị đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo và cho nợ 02 năm để bổ sung bằng cấp 3, Hỏi? Tôi đã rà soát tất cả các văn bản liên quan đến việc xử lý cán bộ công chức sử dụng bằng giả, bằng không hợp pháp không có hình thức nào là cảnh cáo và cho nợ bằng, phải chăng có ở đây có sự bao che, dung túng, làm sai luật? người dân suối ngô không chấp nhận một con người như thế có mặt trong cơ quan công quyền của mình, đề nghị ĐBQH, HĐND tỉnh làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này? Thứ nhất: không có bằng cấp 3, thì không thể thi đại học và dĩ nhiên bằng đại học kể trên dù có là thật đi chăng nữa thì cũng không có giá trị thực; thứ hai: nhân dân suối ngô trình độ học vấn, học vị bây giờ không phải là xưa nay hiếm và luôn sẵn sàng phục vụ ; thứ 3: bà Vũ Thị Hoa trong  quá trình công tác luôn có thái độ không mấy hòa nhã với người dân chúng tôi? Như vậy, tôi xin hỏi trường hợp như vậy có xứng đáng đứng chân vào hàng ngũ công chức, bộ máy chính quyền và được hưởng lương từ nhà nước, từ đồng thuế của nhân dân đóng góp. Tôi đề nghị ĐBQH - HĐND tỉnh trả lời cho nhân dân Suối Ngô được biết. Tội xin chân thành cảm ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: