(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải đáp thắc mắt
Người hỏi : Nguyễn Minh Sỏi     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/11/2013 - 20 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 14/11/2013 - 07 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND năm 3003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

Xét đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Bửu;

Xét báo cáo và kiến nghị của giải quyết của Trưởng phòng Tài nguyên_Môi trường tại báo cáo số 35/BC-TNMT ngày 26/2/2013,

Ngày 22/3/2013, UBND huyện Gò Dầu ban hành Quyết định số: 07/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu:

Quyết định:

Điếu 1: Sự việc tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu được giải quyết như sau:

Công nhận phần diện tích 759m2 thuộc một phần của thửa 22 tờ 34 (bản đồ địa chính năm 2005) diện tích 1686,1m2 loại đất ONT và LNK tọa lạc tại ấp Rộc, xã Thạnh Đức thuộc quyền sử dụng của  ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.

 Ông Nguyễn Văn Bửu tranh chấp quyền sử dụng đối với diện tích 759m2 đất nêu trên là không đúng quy định của pháp luật và không có cơ sở pháp lý để chấp nhận giải quyết.

Điều 2: Giao trách nhiệm.....sau mười lăm (15) kể từ ngày nhận quyết định, nếu không đồng ý bên tranh chấp có quyền gửi đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3 Chánh Văn phòng.......căn cứ quyết định thi hành./

...........

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND năm 3003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

Căn cứ Luật tố tụng hành chính;

Xét báo cáo và kiến nghị của giải quyết của Trưởng phòng Tài nguyên_Môi trường tại bản đề nghị số 32/ĐN-TNMT ngày 10/9/2013,

Ngày 16/9/2013, UBND huyện Gò Dầu ban hành Quyết định số: 16/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số: 07/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu. Lý do: còn một số nội dung cần được xác minh làm rõ.

Hỏi: Việc ban hành quyết định số 16/QĐ-UBND có đúng quy định của pháp luật hay không? Ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết vụ việc trước đó sao không ban hành quyết định giải quyết cụ thể có phải đây là quyết định "treo"? Tại sao công việc xác minh chưa được thực hiện một cách rõ ràng mà lại ban hành quyết định số: 07/QĐ-UBND. Việc giải quyết không dứt điểm như vậy gây khó khăn, trở ngại cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Với những chứng cứ vững chắc về nguồn gốc sử dụng đất + sự công tâm của pháp luật, tôi - Nguyễn Minh Sỏi kính mong cơ quan chức năng có thẩm quyền (Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu) cần sớm có kết luận giải quyết việc tranh chấp đất giữa cha tôi là ông Nguyễn Văn Sạn và ông Nguyễn Văn Bửu để gia đình tôi yên tâm thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với mảnh đất mà gia đình chúng tôi quản lý và sử dụng trên 30 năm nay.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 24/04/2014 - 07 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời như sau:

Ngày 22/3/2013, UBND huyện Gò Dầu ban hành Quyết định số: 07/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.

Sau khi ban hành quyết định, qua kiểm tra lại hồ sơ nhận thấy còn một số nội dung cần được tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ thêm để đảm bảo cho việc ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đúng thực tế khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật nên UBND huyện đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 hủy bỏ Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.

UBND huyện Gò Dầu đã giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành xác minh làm rõ một số nội dung để trình Chủ tịch UBND huyện ban hành lại quyết định giải quyết tranh chấp này.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh lại thì đến ngày 07/4/2014 UBND huyện Gò Dầu đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải đáp thắc mắt
 Nội dung câu hỏi:

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND năm 3003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

Xét đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Bửu;

Xét báo cáo và kiến nghị của giải quyết của Trưởng phòng Tài nguyên_Môi trường tại báo cáo số 35/BC-TNMT ngày 26/2/2013,

Ngày 22/3/2013, UBND huyện Gò Dầu ban hành Quyết định số: 07/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu:

Quyết định:

Điếu 1: Sự việc tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu được giải quyết như sau:

Công nhận phần diện tích 759m2 thuộc một phần của thửa 22 tờ 34 (bản đồ địa chính năm 2005) diện tích 1686,1m2 loại đất ONT và LNK tọa lạc tại ấp Rộc, xã Thạnh Đức thuộc quyền sử dụng của  ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.

 Ông Nguyễn Văn Bửu tranh chấp quyền sử dụng đối với diện tích 759m2 đất nêu trên là không đúng quy định của pháp luật và không có cơ sở pháp lý để chấp nhận giải quyết.

Điều 2: Giao trách nhiệm.....sau mười lăm (15) kể từ ngày nhận quyết định, nếu không đồng ý bên tranh chấp có quyền gửi đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3 Chánh Văn phòng.......căn cứ quyết định thi hành./

...........

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND năm 3003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

Căn cứ Luật tố tụng hành chính;

Xét báo cáo và kiến nghị của giải quyết của Trưởng phòng Tài nguyên_Môi trường tại bản đề nghị số 32/ĐN-TNMT ngày 10/9/2013,

Ngày 16/9/2013, UBND huyện Gò Dầu ban hành Quyết định số: 16/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số: 07/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu. Lý do: còn một số nội dung cần được xác minh làm rõ.

Hỏi: Việc ban hành quyết định số 16/QĐ-UBND có đúng quy định của pháp luật hay không? Ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết vụ việc trước đó sao không ban hành quyết định giải quyết cụ thể có phải đây là quyết định "treo"? Tại sao công việc xác minh chưa được thực hiện một cách rõ ràng mà lại ban hành quyết định số: 07/QĐ-UBND. Việc giải quyết không dứt điểm như vậy gây khó khăn, trở ngại cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Với những chứng cứ vững chắc về nguồn gốc sử dụng đất + sự công tâm của pháp luật, tôi - Nguyễn Minh Sỏi kính mong cơ quan chức năng có thẩm quyền (Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu) cần sớm có kết luận giải quyết việc tranh chấp đất giữa cha tôi là ông Nguyễn Văn Sạn và ông Nguyễn Văn Bửu để gia đình tôi yên tâm thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với mảnh đất mà gia đình chúng tôi quản lý và sử dụng trên 30 năm nay.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND năm 3003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

Xét đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Bửu;

Xét báo cáo và kiến nghị của giải quyết của Trưởng phòng Tài nguyên_Môi trường tại báo cáo số 35/BC-TNMT ngày 26/2/2013,

Ngày 22/3/2013, UBND huyện Gò Dầu ban hành Quyết định số: 07/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu:

Quyết định:

Điếu 1: Sự việc tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu được giải quyết như sau:

Công nhận phần diện tích 759m2 thuộc một phần của thửa 22 tờ 34 (bản đồ địa chính năm 2005) diện tích 1686,1m2 loại đất ONT và LNK tọa lạc tại ấp Rộc, xã Thạnh Đức thuộc quyền sử dụng của  ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.

 Ông Nguyễn Văn Bửu tranh chấp quyền sử dụng đối với diện tích 759m2 đất nêu trên là không đúng quy định của pháp luật và không có cơ sở pháp lý để chấp nhận giải quyết.

Điều 2: Giao trách nhiệm.....sau mười lăm (15) kể từ ngày nhận quyết định, nếu không đồng ý bên tranh chấp có quyền gửi đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3 Chánh Văn phòng.......căn cứ quyết định thi hành./

...........

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND năm 3003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

Căn cứ Luật tố tụng hành chính;

Xét báo cáo và kiến nghị của giải quyết của Trưởng phòng Tài nguyên_Môi trường tại bản đề nghị số 32/ĐN-TNMT ngày 10/9/2013,

Ngày 16/9/2013, UBND huyện Gò Dầu ban hành Quyết định số: 16/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số: 07/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Bửu ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với ông Nguyễn Văn Sạn ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu. Lý do: còn một số nội dung cần được xác minh làm rõ.

Hỏi: Việc ban hành quyết định số 16/QĐ-UBND có đúng quy định của pháp luật hay không? Ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết vụ việc trước đó sao không ban hành quyết định giải quyết cụ thể có phải đây là quyết định "treo"? Tại sao công việc xác minh chưa được thực hiện một cách rõ ràng mà lại ban hành quyết định số: 07/QĐ-UBND. Việc giải quyết không dứt điểm như vậy gây khó khăn, trở ngại cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Với những chứng cứ vững chắc về nguồn gốc sử dụng đất + sự công tâm của pháp luật, tôi - Nguyễn Minh Sỏi kính mong cơ quan chức năng có thẩm quyền (Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu) cần sớm có kết luận giải quyết việc tranh chấp đất giữa cha tôi là ông Nguyễn Văn Sạn và ông Nguyễn Văn Bửu để gia đình tôi yên tâm thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với mảnh đất mà gia đình chúng tôi quản lý và sử dụng trên 30 năm nay.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: