(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ô nhiễm không khí
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: suối dây-tân châu-tây ninh
Ngày hỏi: 13/11/2013 - 09 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 13/11/2013 - 09 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

ở gần nhà tôi có một nhà máy chế biến tinh bột khoai mì Hùng Duy, cách nhà tôi khoảng 700m. nhưnng thời gian gần đây mùi hôi của nhà máy lan tỏa ra khắp nơi tôi ở, nhiều nhà ở khu vực gần đó cũng không chịu nổi. nó ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình tôi nói riêng và của người dân nói chung. kiến nghị chính quyền có chức năng cần có một chế tài nghiêm khắc để nhà máy có những biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường. trân trọng cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 05/12/2013 - 16 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn Anh (chị) đã đặt câu hỏi. UBND huyện trả lời câu hỏi của Anh (Chị) như sau:

Qua kiểm tra thực trạng hoạt động của nhà máy và báo cáo định kỳ về kết quả giám sát chất lượng môi trường của Nhà máy chế biến Hùng Duy ngày 24/06/2013 về chất lượng môi trường không khí bên trong và bên ngoài nhà máy đạt QCVN 05:2009/BTNMT và Quyết định số 3733/2002/ QĐ-BYT của Bô Y tế. Trong quá trình hoạt động nhà máy đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như: Lò sấy sử dụng nhiên liệu khí gas, khí thải được thu gom và cho phát tán ra ngoài môi trường qua ống khống khói cao 15m.

Mùi hôi từ các hầm xử lý nước thải và các dây chuyền sản xuất được kiểm soát và thu gom xử lý bằng bể kỵ khí thu hồi khí mê tan (bioga) hạn chế tối đa lượng chất hữu cơ phân hủy trong môi trường tự nhiên; các tuyến đường nội bộ được bê tông hóa.

Nhà máy chế biến khoai mì Hùng Duy đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất, chất lượng môi trường không khí đạt tiêu chuẩn quy định.

Để thẩm định các chỉ tiêu theo báo cáo định kỳ về kết quả giám sát chất lượng môi trường của nhà máy, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra đánh giá cụ thể trong thời gian sớm nhất nhằm làm rõ ý kiến, kiến nghị như đã nêu.  


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ô nhiễm không khí
 Nội dung câu hỏi:

ở gần nhà tôi có một nhà máy chế biến tinh bột khoai mì Hùng Duy, cách nhà tôi khoảng 700m. nhưnng thời gian gần đây mùi hôi của nhà máy lan tỏa ra khắp nơi tôi ở, nhiều nhà ở khu vực gần đó cũng không chịu nổi. nó ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình tôi nói riêng và của người dân nói chung. kiến nghị chính quyền có chức năng cần có một chế tài nghiêm khắc để nhà máy có những biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường. trân trọng cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ở gần nhà tôi có một nhà máy chế biến tinh bột khoai mì Hùng Duy, cách nhà tôi khoảng 700m. nhưnng thời gian gần đây mùi hôi của nhà máy lan tỏa ra khắp nơi tôi ở, nhiều nhà ở khu vực gần đó cũng không chịu nổi. nó ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình tôi nói riêng và của người dân nói chung. kiến nghị chính quyền có chức năng cần có một chế tài nghiêm khắc để nhà máy có những biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường. trân trọng cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: