(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: KIẾN NGHỊ UBND Huyện Bến Cầu Tây Ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: traitimmauxanhla@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/11/2013 - 09 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 13/11/2013 - 15 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Lời đầu tiên tôi xin gửi lời Cám ơn đến cơ quan chức năng vì cơ quan chức năng đã trả lời câu hỏi Kiến nghị UBND tỉnh do UBND huyện  Bến Cầu trả lời. Tôi Xin có một số câu hỏi tiếp như sau?

1 Đoạn đường từ Bưu điện Xã Long Chữ vào  Rừng huỷnh -Cầu Gò Cầy ra ngã 3 Cao Su khi nào mới được Bê tông hóa cho người dân bớt khổ... vì theo tôi được Biết Xã Long Chữ cũng là xã điểm để xây dựng nông thôn mới tiêu chí đầu tiên trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới là xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá cầu cống như vậy đoạn đường này khi nào mới được bê tông hóa?

2 Kiến nghị UBND xã  Long Giang, UBND xã  Long Chữ khi sửa chửa đường xá thì không nên sửa vào mùa mua bão vì như vây rất khó đi lại nên sửa chửa vào mùa khô ....thử nghĩ đang mùa mưa bão mà xới đường đổ đất chấp vá thì làm sao người dân đi cho được. Ví dụ như hiện tại đoạn đường này trời mua người dân chỉ đi bộ thôi chứ không thể đi xe máy được...

3 Kiến nghị cơ quan chức năng nên trả lời câu hỏi của người dân sớm hơn vì hỏi trên 1 tháng mới được trả lời như vậy thì lâu quá.....


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 20/11/2013 - 08 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Bến Cầu nhận được câu hỏi của người dân trong mục “Cổng hỏi đáp trực tuyến” của trang Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh với nội dung hỏi về đường xuống cấp.

Qua khảo sát thực tế theo nội dung câu hỏi, kiến nghị, UBND huyện Bến Cầu có ý kiến trả lời như sau:

1. Nội dung 1 : Đoạn đường từ Bưu điện xã Long Chữ vào Rừng Quỷnh – cầu Gò Cầy ra ngã 3 Cao Su khi nào mới được bê tông hóa cho người dân bớt khổ … vì theo tôi được biết xã Long Chữ cũng là xã điểm để xây dựng nông thôn mới tiêu chí đầu tiên trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới là xây dựng cơ bản hạ tầng đường xá cầu cống như vậy đoạn đường này khi nào mới được bê tông hóa?

Trả lời:

- Trên địa bàn huyện Bến Cầu có 8 xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, 2 xã được chọn là xã điểm thực hiện trong giai 2010 – 2015 là xã Long Khánh và Tiên Thuận. Xã Long Chữ, Long Giang được tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2015 – 2020.

- Đoạn đường từ Bưu điện xã Long Chữ vào Rừng Quỷnh – cầu Gò Cầy ra ngã 3 Cao Su là đường huyện quản lý và cũng chính là tuyến đường trục xã nên sẽ được ưu tiên đầu tư nhựa hóa trong thực hiện tiêu chí số 02 – Giao thông của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Do nguồn vốn đầu tư cho xây dựng giao thông nông thôn rất lớn, ngân sách huyện hạn chế khó có thể thực hiện được nên rất cần hỗ trợ của tỉnh và trung ương. Vì vậy tuyến đường nêu trên sẽ được ưu tiên nhựa hóa trong giai đoạn 2015 – 2020 của xây dựng nông thôn mới.

2. Nội dung 2: Kiến nghị UBND xã Long Giang, UBND xã Long Chữ khi sửa chữa đường xá thì không nên sửa vào mùa mưa bão vì như vậy rất khó đi lại nên sửa chữa vào mùa khô … thử nghĩ đang mùa mưa bão mà xới đường đổ đất chấp vá thì làm sao người dân đi cho được. Ví dụ như hiện tại đoạn đường này trời mưa người dân chỉ đi bộ thôi chứ không thể đi xe máy được …

Trả lời:

UBND huyện sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công công trình sửa chữa đường giao thông có biện pháp thi công hợp lý vào mùa mưa hoặc thi công vào mùa khô để người dân đi lại thuận tiện.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: KIẾN NGHỊ UBND Huyện Bến Cầu Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Lời đầu tiên tôi xin gửi lời Cám ơn đến cơ quan chức năng vì cơ quan chức năng đã trả lời câu hỏi Kiến nghị UBND tỉnh do UBND huyện  Bến Cầu trả lời. Tôi Xin có một số câu hỏi tiếp như sau?

1 Đoạn đường từ Bưu điện Xã Long Chữ vào  Rừng huỷnh -Cầu Gò Cầy ra ngã 3 Cao Su khi nào mới được Bê tông hóa cho người dân bớt khổ... vì theo tôi được Biết Xã Long Chữ cũng là xã điểm để xây dựng nông thôn mới tiêu chí đầu tiên trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới là xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá cầu cống như vậy đoạn đường này khi nào mới được bê tông hóa?

2 Kiến nghị UBND xã  Long Giang, UBND xã  Long Chữ khi sửa chửa đường xá thì không nên sửa vào mùa mua bão vì như vây rất khó đi lại nên sửa chửa vào mùa khô ....thử nghĩ đang mùa mưa bão mà xới đường đổ đất chấp vá thì làm sao người dân đi cho được. Ví dụ như hiện tại đoạn đường này trời mua người dân chỉ đi bộ thôi chứ không thể đi xe máy được...

3 Kiến nghị cơ quan chức năng nên trả lời câu hỏi của người dân sớm hơn vì hỏi trên 1 tháng mới được trả lời như vậy thì lâu quá.....

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Lời đầu tiên tôi xin gửi lời Cám ơn đến cơ quan chức năng vì cơ quan chức năng đã trả lời câu hỏi Kiến nghị UBND tỉnh do UBND huyện  Bến Cầu trả lời. Tôi Xin có một số câu hỏi tiếp như sau?

1 Đoạn đường từ Bưu điện Xã Long Chữ vào  Rừng huỷnh -Cầu Gò Cầy ra ngã 3 Cao Su khi nào mới được Bê tông hóa cho người dân bớt khổ... vì theo tôi được Biết Xã Long Chữ cũng là xã điểm để xây dựng nông thôn mới tiêu chí đầu tiên trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới là xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá cầu cống như vậy đoạn đường này khi nào mới được bê tông hóa?

2 Kiến nghị UBND xã  Long Giang, UBND xã  Long Chữ khi sửa chửa đường xá thì không nên sửa vào mùa mua bão vì như vây rất khó đi lại nên sửa chửa vào mùa khô ....thử nghĩ đang mùa mưa bão mà xới đường đổ đất chấp vá thì làm sao người dân đi cho được. Ví dụ như hiện tại đoạn đường này trời mua người dân chỉ đi bộ thôi chứ không thể đi xe máy được...

3 Kiến nghị cơ quan chức năng nên trả lời câu hỏi của người dân sớm hơn vì hỏi trên 1 tháng mới được trả lời như vậy thì lâu quá.....

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: