(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tìm Quyết định của UBND tỉnh
Người hỏi : Phòng Kinh tế hạ tầng Châu Thành     Số điện thoại: 3.878310     Email: truonghungthang@Gmail.com     Địa chỉ: Kp3, thị trấn CT, TN
Ngày hỏi: 14/11/2013 - 09 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 14/11/2013 - 11 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi muốn tìm Quyết định số 351/QĐ-CT ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định phạm vi lưu không bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh TN, tìm ở đâu?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 15/11/2013 - 15 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Bạn!

Bạn có thể tìm và tải về các văn bản do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành trên mục Công báo của Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh (http://congbao.tayninh.gov.vn/).

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tìm Quyết định của UBND tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

tôi muốn tìm Quyết định số 351/QĐ-CT ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định phạm vi lưu không bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh TN, tìm ở đâu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi muốn tìm Quyết định số 351/QĐ-CT ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định phạm vi lưu không bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh TN, tìm ở đâu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: