(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mua bảo hiểm y tế
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: bến cầu
Ngày hỏi: 16/04/2015 - 14 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 17/04/2015 - 08 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gửi quý cơ quan, tôi có thắc mắc mong được sớm giải đáp:

- tôi là công chức, em tôi là học sinh nên cả 2 đều có BHYT.

-ba tôi hằng năm đều mua BHYT. giá là 621 ngàn

-riêng mẹ tôi chưa có BH.vậy nay, mẹ tôi muốn mua BHYT thì có được giảm còn 70% của 621 ngàn không?

-

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mua bảo hiểm y tế
 Nội dung câu hỏi:

kính gửi quý cơ quan, tôi có thắc mắc mong được sớm giải đáp:

- tôi là công chức, em tôi là học sinh nên cả 2 đều có BHYT.

-ba tôi hằng năm đều mua BHYT. giá là 621 ngàn

-riêng mẹ tôi chưa có BH.vậy nay, mẹ tôi muốn mua BHYT thì có được giảm còn 70% của 621 ngàn không?

-

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gửi quý cơ quan, tôi có thắc mắc mong được sớm giải đáp:

- tôi là công chức, em tôi là học sinh nên cả 2 đều có BHYT.

-ba tôi hằng năm đều mua BHYT. giá là 621 ngàn

-riêng mẹ tôi chưa có BH.vậy nay, mẹ tôi muốn mua BHYT thì có được giảm còn 70% của 621 ngàn không?

-

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: