(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kết quả phúc khảo kỳ thi công chức 2014
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 15/04/2015 - 13 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 15/04/2015 - 15 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn biết khi nào thì có kết quả phúc khảo và quyết định tuyển dụng của kỳ thi công chức năm 2014. Kỳ thi năm nay tổ chức trễ, đến bây giờ đã hơn 4 tháng trôi qua rồi?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/04/2015 - 14 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 đang tiến hành phúc khảo và hoàn chình các thủ tục cần thiết cho kỳ thi tuyên công chức năm 2014. Khi có kết quả cũng như Quyết định sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của sở (sonoivu.tayninh.gov.vn) bạn theo dõi để nắm thông tin cần biết.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kết quả phúc khảo kỳ thi công chức 2014
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn biết khi nào thì có kết quả phúc khảo và quyết định tuyển dụng của kỳ thi công chức năm 2014. Kỳ thi năm nay tổ chức trễ, đến bây giờ đã hơn 4 tháng trôi qua rồi?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn biết khi nào thì có kết quả phúc khảo và quyết định tuyển dụng của kỳ thi công chức năm 2014. Kỳ thi năm nay tổ chức trễ, đến bây giờ đã hơn 4 tháng trôi qua rồi?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: