(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Muốn làm giảng viên trường Cao Đẳng Kinh Tế
Người hỏi : Nguyễn Hoàng Thi     Số điện thoại: 0938858269     Email: ginohoang2009@gmail.com     Địa chỉ: Ấp Tân Hòa, Xã Tân Thành, Huyện Tân CHâu
Ngày hỏi: 15/04/2015 - 08 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 15/04/2015 - 09 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang hoàn thành luận văn Thạc Sĩ Kinh Tế tại trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi có nguyện vọng trở về tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tây Ninh, thì tôi cần thủ tục gì? Có chính sách hỗ trợ gì cho tôi không? Tôi chân thành cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 15/04/2015 - 11 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại, tỉnh Tây Ninh không có Trường Cao đẳng Kinh tế nên nguyện vọng về tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại tỉnh nhà là chưa có cơ sở để trả lời câu hỏi của bạn./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Muốn làm giảng viên trường Cao Đẳng Kinh Tế
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang hoàn thành luận văn Thạc Sĩ Kinh Tế tại trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi có nguyện vọng trở về tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tây Ninh, thì tôi cần thủ tục gì? Có chính sách hỗ trợ gì cho tôi không? Tôi chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang hoàn thành luận văn Thạc Sĩ Kinh Tế tại trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi có nguyện vọng trở về tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tây Ninh, thì tôi cần thủ tục gì? Có chính sách hỗ trợ gì cho tôi không? Tôi chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: