(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy chế cộng điểm thi tuyển lớp 10 năm 2015-2014
Người hỏi : Nguyễn Hoàng Đức Uy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng-Tây ninh
Ngày hỏi: 16/04/2015 - 08 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 16/04/2015 - 10 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Bộ GD&ĐT Tây Ninh,
Tôi là phụ huynh của cháu Thúy Linh, đang học lớp 9 và sắp tới thi tuyển lớp 10. Nghe con tôi nói về việc cộng điểm thêm trong 4 năm ở THCS, tôi không rõ lắm nên muốn hỏi Bộ xem thế nào: mỗi năm được HL Giỏi, HK Khá là được công 4đ/năm; hay là cả 4 năm được HL Gioi, HK Khá mới được cộng 4đ?

Tôi xin hết, mong Bộ giải đáp thắc mắc đó hộ tôi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 16/04/2015 - 16 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Khảo thí - Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Cách tính điểm cho thí sinh dự thi tuyển 10 theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển (áp dụng cho 22 trường THPT):

            Đánh giá xếp loại học lực và hạnh kiểm của từng năm học THCS:

a) Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 4,0 điểm;

b) Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 3,5 điểm;

c) Hạnh kiểm khá, học lực khá: 3,0 điểm;

d) Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 2,5 điểm;

e) Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 2,0 điểm;

g) Các trường hợp còn lại: 1,5 điểm.

Ngoài ra thí sinh có thể dự thi thêm môn Tiếng Anh (60 phút, thi viết) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đối với trường THPT không chuyên được tính điểm cộng thêm như sau:

6,0 ® 7,5: cộng thêm 1,0 điểm.

7,75 ® 8,75: cộng thêm 1,5 điểm.

9,0 ® 10: cộng thêm 2,0 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = (Ngữ văn X 2) + (Toán X 2) + (Tổng điểm học tập và rèn luyện ở 4 năm THCS) + điểm cộng thêm(nếu có) + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

2. Cách tính điểm đối với thí sinh dự tuyển vào các trường THPT thực hiện phương thức xét tuyển (các trường không áp dụng phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển):

Người học dự tuyển vào lớp 10 dựa vào kết quả học tập và rèn luyện ở 04 năm THCS, cụ thể cho từng năm học THCS:

a) Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm.

b) Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm.

c) Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm.

d) Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm.

e) Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm.

g) Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

2.1 Công thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm học tập và rèn luyện ở 4 năm THCS + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

 

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy chế cộng điểm thi tuyển lớp 10 năm 2015-2014
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Bộ GD&ĐT Tây Ninh,
Tôi là phụ huynh của cháu Thúy Linh, đang học lớp 9 và sắp tới thi tuyển lớp 10. Nghe con tôi nói về việc cộng điểm thêm trong 4 năm ở THCS, tôi không rõ lắm nên muốn hỏi Bộ xem thế nào: mỗi năm được HL Giỏi, HK Khá là được công 4đ/năm; hay là cả 4 năm được HL Gioi, HK Khá mới được cộng 4đ?

Tôi xin hết, mong Bộ giải đáp thắc mắc đó hộ tôi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Bộ GD&ĐT Tây Ninh,
Tôi là phụ huynh của cháu Thúy Linh, đang học lớp 9 và sắp tới thi tuyển lớp 10. Nghe con tôi nói về việc cộng điểm thêm trong 4 năm ở THCS, tôi không rõ lắm nên muốn hỏi Bộ xem thế nào: mỗi năm được HL Giỏi, HK Khá là được công 4đ/năm; hay là cả 4 năm được HL Gioi, HK Khá mới được cộng 4đ?

Tôi xin hết, mong Bộ giải đáp thắc mắc đó hộ tôi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: