(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tôi phải làm thủ tục gì để đăng ký trang web thương mại điện tử?
Người hỏi : Sàn Giao Dịch Bất Động Sản     Số điện thoại: 0904953238     Email: lamthanhtien89@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/04/2015 - 01 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 07/04/2015 - 08 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi phải làm thủ tục gì để đăng ký trang web thương mại điện tử? Hiện tại tôi đang đầu tư một trang Bất động sản tại Đà Nẵng, Tây Ninh và trên toàn quốc, trong đó các các sản phẩm như: Căn hộ, đất nhà tôi phải làm thủ tục gì và đăng ký ở đâu?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 12/05/2015 - 08 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP  ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Về thương mại điện tử, quy định "Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (online.gov.vn)".

Vậy, khi lập website thương mại điện tử bán hàng, Quý bạn phải thực hiện thủ tục "Thông báo website" với Bộ Công Thương.

Quý bạn có thể đọc Hướng dẫn Quy trình thông báo website tại đây:
http://online.gov.vn/HomePage/NewsDetailByAlias.aspx?CateAlias=huong-dan-quy-trinh./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tôi phải làm thủ tục gì để đăng ký trang web thương mại điện tử?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi phải làm thủ tục gì để đăng ký trang web thương mại điện tử? Hiện tại tôi đang đầu tư một trang Bất động sản tại Đà Nẵng, Tây Ninh và trên toàn quốc, trong đó các các sản phẩm như: Căn hộ, đất nhà tôi phải làm thủ tục gì và đăng ký ở đâu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi phải làm thủ tục gì để đăng ký trang web thương mại điện tử? Hiện tại tôi đang đầu tư một trang Bất động sản tại Đà Nẵng, Tây Ninh và trên toàn quốc, trong đó các các sản phẩm như: Căn hộ, đất nhà tôi phải làm thủ tục gì và đăng ký ở đâu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: