(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều chỉnh đơn giá máy thi công
Người hỏi : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ     Số điện thoại: 0973325675     Email: cuong.nguyenle@tayho.com.vn     Địa chỉ: 73/Cộng Hòa - P4 - Q.TB - TP>HCM
Ngày hỏi: 03/04/2015 - 12 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 03/04/2015 - 14 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng Tỉnh Tây Ninh

Công ty chúng tôi là nhà thầu thi công xây dựng công trình đường Tôn Đức Thắng - Huyện Hòa Thành - Tỉnh Tây Ninh. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi lập áp dụng hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công theo hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lượng tối thiểu mới ngày 01/10/2011 số 2764/HD-UBND ngày 24/11/2011. Trong đó dơn giá ca máy chúng tôi xây dựng dựa trên bộ đơn giá xây dựng cơ bản do tỉnh Tây Ninh ban hành nhân với hệ số 1.45 (trong đó có phân tích định mức nhiên liệu và điều chỉnh giá nhiên liệu máy thi công)

- Việc công ty chúng tôi xây dựng đơn giá máy thi công bao gồm điều chỉnh giá nhiên liệu và nhân hệ số 1.45 nữa có phù hợp với quy định hay không? vì theo công ty chúng tôi nghĩ hệ số 1.45 là hệ số điều chỉnh cho phù hợp với mức lương hiện hành nên hệ số này chỉ điều chỉnh lương của nhân công lái máy chưa tính tới trượt giá nhiên liệu do đo phải điều chỉnh đơn giá máy phần nhiên liệu sau đó mới nhân với hệ số điều chỉnh máy thi công 1.45

rất mong nhận được câu trả lời của sở xây dựng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 10/04/2015 - 16 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, Hướng dẫn số 2764/HD-UBND ngày 24/11/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Hướng dẫn số 1484/HD-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, chi phí máy thi công được tính trực tiếp trong hồ sơ dự toán xây dựng công trình, không nhân với hệ số điều chỉnh như Hướng dẫn số 2764/HD-UBND ngày 24/11/2011 của UBND tỉnh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều chỉnh đơn giá máy thi công
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng Tỉnh Tây Ninh

Công ty chúng tôi là nhà thầu thi công xây dựng công trình đường Tôn Đức Thắng - Huyện Hòa Thành - Tỉnh Tây Ninh. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi lập áp dụng hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công theo hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lượng tối thiểu mới ngày 01/10/2011 số 2764/HD-UBND ngày 24/11/2011. Trong đó dơn giá ca máy chúng tôi xây dựng dựa trên bộ đơn giá xây dựng cơ bản do tỉnh Tây Ninh ban hành nhân với hệ số 1.45 (trong đó có phân tích định mức nhiên liệu và điều chỉnh giá nhiên liệu máy thi công)

- Việc công ty chúng tôi xây dựng đơn giá máy thi công bao gồm điều chỉnh giá nhiên liệu và nhân hệ số 1.45 nữa có phù hợp với quy định hay không? vì theo công ty chúng tôi nghĩ hệ số 1.45 là hệ số điều chỉnh cho phù hợp với mức lương hiện hành nên hệ số này chỉ điều chỉnh lương của nhân công lái máy chưa tính tới trượt giá nhiên liệu do đo phải điều chỉnh đơn giá máy phần nhiên liệu sau đó mới nhân với hệ số điều chỉnh máy thi công 1.45

rất mong nhận được câu trả lời của sở xây dựng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng Tỉnh Tây Ninh

Công ty chúng tôi là nhà thầu thi công xây dựng công trình đường Tôn Đức Thắng - Huyện Hòa Thành - Tỉnh Tây Ninh. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi lập áp dụng hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công theo hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lượng tối thiểu mới ngày 01/10/2011 số 2764/HD-UBND ngày 24/11/2011. Trong đó dơn giá ca máy chúng tôi xây dựng dựa trên bộ đơn giá xây dựng cơ bản do tỉnh Tây Ninh ban hành nhân với hệ số 1.45 (trong đó có phân tích định mức nhiên liệu và điều chỉnh giá nhiên liệu máy thi công)

- Việc công ty chúng tôi xây dựng đơn giá máy thi công bao gồm điều chỉnh giá nhiên liệu và nhân hệ số 1.45 nữa có phù hợp với quy định hay không? vì theo công ty chúng tôi nghĩ hệ số 1.45 là hệ số điều chỉnh cho phù hợp với mức lương hiện hành nên hệ số này chỉ điều chỉnh lương của nhân công lái máy chưa tính tới trượt giá nhiên liệu do đo phải điều chỉnh đơn giá máy phần nhiên liệu sau đó mới nhân với hệ số điều chỉnh máy thi công 1.45

rất mong nhận được câu trả lời của sở xây dựng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: