(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quyết định nâng lương
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phước Đông , Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 03/04/2015 - 08 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 03/04/2015 - 08 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Gò Dầu

                 Chủ Tịch UBND Huyện Gò Dầu

Tôi công tác trong ngành giáo  dục huyện Gò Dầu  tính đến nay là 30 năm và đến tháng 9/ 2014 là tôi được nâng lương thường xuyên lên một bậc nhưng hiện nay đến thời điểm này tháng 4/ 2015 mà tôi cũng không có  nhận quyết định nâng lương kịp thời . Sau khi liên hệ với phòng giáo dục Gò Dầu thì tôi được biết hồ sơ nâng của tôi đã được chuyển đi trình ký nhưng tính đến thời điểm này vẫn chưa nhận được. Vậy tôi kính mong Lãnh đạo phòng nội vụ, Chủ tịch UBND xem xét ký để tôi được nhận kịp thời . vì tôi sắp nghỉ hưu. Nếu chưa ký kịp tôi xin kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện có công  văn chĩ đạo cho kho bạc được nhận lương khi đến ngày nâng lương bởi vì không có quyết định nâng lương thì kho bạc không cho nhận lương khi đã đến ngày nâng  phải hưỡng bậc cũ chờ khi có quyết định mới . Trân trọng cảm ơn ! Kính lời .

                        


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 06/04/2015 - 09 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu đề nghị ông (bà) cung cấp đầy đủ tên, năm sinh, đơn vị công tác để thuận tiện trong việc kiểm tra và gửi ý kiến phản hồi cụ thể.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quyết định nâng lương
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Gò Dầu

                 Chủ Tịch UBND Huyện Gò Dầu

Tôi công tác trong ngành giáo  dục huyện Gò Dầu  tính đến nay là 30 năm và đến tháng 9/ 2014 là tôi được nâng lương thường xuyên lên một bậc nhưng hiện nay đến thời điểm này tháng 4/ 2015 mà tôi cũng không có  nhận quyết định nâng lương kịp thời . Sau khi liên hệ với phòng giáo dục Gò Dầu thì tôi được biết hồ sơ nâng của tôi đã được chuyển đi trình ký nhưng tính đến thời điểm này vẫn chưa nhận được. Vậy tôi kính mong Lãnh đạo phòng nội vụ, Chủ tịch UBND xem xét ký để tôi được nhận kịp thời . vì tôi sắp nghỉ hưu. Nếu chưa ký kịp tôi xin kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện có công  văn chĩ đạo cho kho bạc được nhận lương khi đến ngày nâng lương bởi vì không có quyết định nâng lương thì kho bạc không cho nhận lương khi đã đến ngày nâng  phải hưỡng bậc cũ chờ khi có quyết định mới . Trân trọng cảm ơn ! Kính lời .

                        

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Gò Dầu

                 Chủ Tịch UBND Huyện Gò Dầu

Tôi công tác trong ngành giáo  dục huyện Gò Dầu  tính đến nay là 30 năm và đến tháng 9/ 2014 là tôi được nâng lương thường xuyên lên một bậc nhưng hiện nay đến thời điểm này tháng 4/ 2015 mà tôi cũng không có  nhận quyết định nâng lương kịp thời . Sau khi liên hệ với phòng giáo dục Gò Dầu thì tôi được biết hồ sơ nâng của tôi đã được chuyển đi trình ký nhưng tính đến thời điểm này vẫn chưa nhận được. Vậy tôi kính mong Lãnh đạo phòng nội vụ, Chủ tịch UBND xem xét ký để tôi được nhận kịp thời . vì tôi sắp nghỉ hưu. Nếu chưa ký kịp tôi xin kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện có công  văn chĩ đạo cho kho bạc được nhận lương khi đến ngày nâng lương bởi vì không có quyết định nâng lương thì kho bạc không cho nhận lương khi đã đến ngày nâng  phải hưỡng bậc cũ chờ khi có quyết định mới . Trân trọng cảm ơn ! Kính lời .

                        

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: