(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về chế độ
Người hỏi : Nguyễn Thành Sơn     Số điện thoại: 0975044640     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 03/04/2015 - 07 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 03/04/2015 - 14 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Cách nâng ngạch đối với công chức xã:

em hiện đang công tác tại văn phòng UBND xã hiện đang hưởng lương bậc 3/12 của ngach cán sự. đến tháng 9/2015 em đến niên hạn tăng lương. Nhưng vào tháng 12/2014 em tốt nhgiệp và nhận bằng Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin phù hợp với vị trí văn phòng. Do đó theo quy định thì em được nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hay không? Nếu được thì đối với trường hợp của em sẽ chuyển xếp lương theo quy định nào và có được bảo lưu thời gian nâng lương lần sau hay không? Xin trân trọng cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 24/04/2015 - 10 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Việc chuyển xếp lương đối với công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Trường hợp của bạn, đề nghị bạn gửi hồ sơ cụ thể đến UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để được xem xét, thực hiện chuyển xếp lương. Nếu còn thắc mắc , bạn vui lòng liên hệ phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên SĐT : 0663824492.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về chế độ
 Nội dung câu hỏi:

Cách nâng ngạch đối với công chức xã:

em hiện đang công tác tại văn phòng UBND xã hiện đang hưởng lương bậc 3/12 của ngach cán sự. đến tháng 9/2015 em đến niên hạn tăng lương. Nhưng vào tháng 12/2014 em tốt nhgiệp và nhận bằng Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin phù hợp với vị trí văn phòng. Do đó theo quy định thì em được nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hay không? Nếu được thì đối với trường hợp của em sẽ chuyển xếp lương theo quy định nào và có được bảo lưu thời gian nâng lương lần sau hay không? Xin trân trọng cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cách nâng ngạch đối với công chức xã:

em hiện đang công tác tại văn phòng UBND xã hiện đang hưởng lương bậc 3/12 của ngach cán sự. đến tháng 9/2015 em đến niên hạn tăng lương. Nhưng vào tháng 12/2014 em tốt nhgiệp và nhận bằng Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin phù hợp với vị trí văn phòng. Do đó theo quy định thì em được nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hay không? Nếu được thì đối với trường hợp của em sẽ chuyển xếp lương theo quy định nào và có được bảo lưu thời gian nâng lương lần sau hay không? Xin trân trọng cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: