(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế thu nhập cá nhân của hộ sản xuất
Người hỏi : sythuong     Số điện thoại: 0934015679     Email: thuongsykx@gmail.com     Địa chỉ: Thị Xã Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/04/2015 - 23 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 03/04/2015 - 14 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại gia đình tôi có một cơ sở chuyên đóng tủ gỗ, tủ để sách ...Nay cơ sở có hướng phát triển tốt, Vậy cho tôi hỏi chủ cơ sở có cần khai báo đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước không, thủ tục và mã số thuế được cấp như thế nào. Tôi xin chân thành cảm ơn 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 06/04/2015 - 09 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:   

1.Về đăng ký thuế:

Tại Điều 21 Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Quản lý thuế quy định:

    "Điều 21. Đối tượng đăng ký thuế

     1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

     2. Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

    …

     4. Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về thuế.”

 

      2.Về mã số thuế:

 

Tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

 “ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hoá.

2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

    ...

Điều 3. Mã số thuế

Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế theo quy định của các Luật Thuế, Pháp lệnh phí và lệ phí (gọi chung là “pháp luật về thuế”), bao gồm cả người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc...”

Tại Khoản 25, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT quy định:

  “ Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

  25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống.

Việc xác định hộ, cá nhân kinh doanh thuộc hay không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế.”

  Căn cứ quy định trên thì:

  Trường hợp hộ gia đình có hoạt động  kinh doanh thì liên hệ Chi cục Thuế huyện, thành phố làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế.

  Trường hợp hộ gia đình có hoạt động  kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

  Trường hợp hộ gia đình có hoạt động  kinh doanh có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì phải nộp thuế TNCN theo quy định.

  Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế thu nhập cá nhân của hộ sản xuất
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại gia đình tôi có một cơ sở chuyên đóng tủ gỗ, tủ để sách ...Nay cơ sở có hướng phát triển tốt, Vậy cho tôi hỏi chủ cơ sở có cần khai báo đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước không, thủ tục và mã số thuế được cấp như thế nào. Tôi xin chân thành cảm ơn 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại gia đình tôi có một cơ sở chuyên đóng tủ gỗ, tủ để sách ...Nay cơ sở có hướng phát triển tốt, Vậy cho tôi hỏi chủ cơ sở có cần khai báo đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước không, thủ tục và mã số thuế được cấp như thế nào. Tôi xin chân thành cảm ơn 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: