(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi đáp 4 tháng chưa thấy hồi âm?
Người hỏi : Võ Văn Trung     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/03/2015 - 22 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 12/03/2015 - 10 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:
Theo như nội dung bên dưới, sau khi hỏi lần 1 được giải đáp không rõ ràng. Tôi đã gửi tiếp 1 câu hỏi nữa mà đến nay gần 4 tháng chưa thấy trả lời!!?

 

Câu hỏi: Chuyển tiếp câu hỏi "Xử lý "Biên bản hòa giải""
(Người hỏi : Võ Văn Trung / Địa chỉ: 192/2B Ninh Thọ - Ninh Sơn - Tp. Tây Ninh / Ngày hỏi: 24/12/2014 08:48:22 PM )
Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: Xử lý "Biên bản hòa giải"
(Người hỏi : Võ Văn Trung / Địa chỉ: 192/2B Ninh Thọ - Ninh Sơn - Tp. Tây Ninh / Ngày hỏi: 11/11/2014 09:17:13 PM )
Nội dung câu hỏi:

Tôi xin trình bày như sau :

Gia đình tôi bị người khác chiếm đoạt đất tại xã Tân Phong - H Tân Biên (hơn 6 Hecta) và đã đi khiếu kiện ròng rã suốt gần 10 năm. Đến năm 2003, phòng Địa chính huyện Tân Biên (Nay là P. Tài nguyên & môi trường) có tổ chức buổi hòa giải, tại buổi hòa giải có sự chứng kiến của lãnh đạo, nv phòng địa chính và bị đơn. Nội dung buổi hòa giải là bên bị đơn đồng ý trả cho gia đình tôi 1 Hecta đất nông nghiệp và 10m ngang đât thổ cư. Và có hẹn ngày đến hiện trường đất để đo đạc, trao trả đất cho gia đình tôi nhưng bên bị đơn không đến (có sự chứng kiến của p.Địa chính, công an H.Tân Biên). Đến năm 2012 Thanh tra huyện có đưa vấn đề này ra HDND để có hướng giải quyêt nhưng đến nay là đã 11 năm mà "Biên bản hòa giải " vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, nay tôi xin hỏi trong trường hợp này phải làm sao để được giả quyết và trao trả đất cho gia đình tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.!

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời :UBND huyện Tân Biên
Thời gian trả lời: 24/12/2014 05:52:33 PM
Nội dung câu trả lời:

Trường hợp ông Võ Văn Trung hỏi trùng hợp với trường hợp ông Võ Văn Chánh sinh năm 1947, hiện ngụ tại 192, hẻm 17, Khu phố Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh đang có đơn tranh chấp đất đai UBND huyện vừa mới nhận.

Sự việc tranh chấp này, năm 2003 ông Võ Văn Chánh có đơn tranh chấp với ông Tạ Thành Rinh. Do diện tích đất ông Chánh tranh chấp nằm trong diện tích đất Nông trường Tân Hưng được UBND tỉnh thu hồi và giao lại cho UBND huyện năm 1999 để lập phương án cấp đất cho dân không có đất để sản xuất ổn định lâu dài. Nên UBND huyện không giải quyết đơn tranh chấp mà chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức hòa giải.

Ngày 26/11/2003, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hòa giải: kết quả ông Rinh đồng ý trả lại 01 ha đất sản xuất và 10m ngang, chiều sâu hết đất.

Đến ngày 04/4/2011, Phòng Tài nguyên và Môi trường có mời ông Chánh và ông Rinh làm việc và kiểm tra lại việc thực hiện thảo thuận như biên bản hòa giải ngày 26/11/2003, thì ông Rinh có ý kiến là số diện tích đất 01 ha đất sản xuất và 10m ngang, chiều dài hết đất thảo thuận như biên bản ngày 26/3/2003 ông Rinh đã bán cho người khác.

Như vậy, kết quả của hòa giải ngày 26/11/2003 không thực hiện được. Đất ông Rinh đã chuyển nhượng cho người khác, ông Rinh cũng đã chết.

Hiện nay, UBND huyện Tân Biên có nhận được đơn tranh chấp của ông Võ Văn Chánh và đang xem xét xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả trả lời đơn của UBND huyện Tân Biên đến ông Võ Văn Trung./.

    Như trên là phần trả lời của UBND huyện Tân Biên về câu hỏi Xử lý "Biên bản hòa giải" của gia đình chúng tôi. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn UBND vì đã lắng nghe và hồi âm nhanh chóng

   Ông Võ Văn Chánh là ba của tôi. Ròng rã 10 mấy năm nay ông đã chạy đi khắp nơi để gửi đơn kêu cứu. Tưởng chừng như đã được trả lại 1 phần nào đó dựa vào "Biên bản hòa giải" để an dưỡng tuổi già nhưng mọi việc vẫn chưa như mong muốn. Nay ông đã tuổi cao sức yếu không thể đi tới đi lui thường xuyên lên UBND huyện để trong ngóng được nữa. Từ nhà (Ninh Sơn-Tp.Tây Ninh) lên UBND huyện là gần 30km.

   Vì vậy, 1 lần nữa tôi tha thiết xin hỏi là bao lâu nữa thì "Biên bản hòa giải" của ba tôi được giải quyết. Qui trình, công văn hướng dẫn, thời gian..v..v.. cụ thể như thế nào để tôi được nắm bắt vấn đề chính xác hơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 12/03/2015 - 11 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

ngày 31/12/2014, UBND huyện Tân Biên đã ban hành Thông báo số 157/TB-UBND về việc thông báo không thụ lý giải quyết tranh chấp đất đai đối với ông Võ Văn Chánh .

vì đất mà ông Chánh tranh chấp với ông Tạ Thành Rinh thuộc đất của nhà nước do Nông trường Tân Hưng quản lý trước đây mà UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Tân Biên quản lý tại Quyết định số 441/1997/QĐ-UBND, ngày 27/12/1997.

Do đó, không đủ cơ sở để xem xét giải quyết.

UBND huyện Tân Biên xin trả lời để ông Võ Văn Trung được rõ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi đáp 4 tháng chưa thấy hồi âm?
 Nội dung câu hỏi:
Theo như nội dung bên dưới, sau khi hỏi lần 1 được giải đáp không rõ ràng. Tôi đã gửi tiếp 1 câu hỏi nữa mà đến nay gần 4 tháng chưa thấy trả lời!!?

 

Câu hỏi: Chuyển tiếp câu hỏi "Xử lý "Biên bản hòa giải""
(Người hỏi : Võ Văn Trung / Địa chỉ: 192/2B Ninh Thọ - Ninh Sơn - Tp. Tây Ninh / Ngày hỏi: 24/12/2014 08:48:22 PM )
Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: Xử lý "Biên bản hòa giải"
(Người hỏi : Võ Văn Trung / Địa chỉ: 192/2B Ninh Thọ - Ninh Sơn - Tp. Tây Ninh / Ngày hỏi: 11/11/2014 09:17:13 PM )
Nội dung câu hỏi:

Tôi xin trình bày như sau :

Gia đình tôi bị người khác chiếm đoạt đất tại xã Tân Phong - H Tân Biên (hơn 6 Hecta) và đã đi khiếu kiện ròng rã suốt gần 10 năm. Đến năm 2003, phòng Địa chính huyện Tân Biên (Nay là P. Tài nguyên & môi trường) có tổ chức buổi hòa giải, tại buổi hòa giải có sự chứng kiến của lãnh đạo, nv phòng địa chính và bị đơn. Nội dung buổi hòa giải là bên bị đơn đồng ý trả cho gia đình tôi 1 Hecta đất nông nghiệp và 10m ngang đât thổ cư. Và có hẹn ngày đến hiện trường đất để đo đạc, trao trả đất cho gia đình tôi nhưng bên bị đơn không đến (có sự chứng kiến của p.Địa chính, công an H.Tân Biên). Đến năm 2012 Thanh tra huyện có đưa vấn đề này ra HDND để có hướng giải quyêt nhưng đến nay là đã 11 năm mà "Biên bản hòa giải " vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, nay tôi xin hỏi trong trường hợp này phải làm sao để được giả quyết và trao trả đất cho gia đình tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.!

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời :UBND huyện Tân Biên
Thời gian trả lời: 24/12/2014 05:52:33 PM
Nội dung câu trả lời:

Trường hợp ông Võ Văn Trung hỏi trùng hợp với trường hợp ông Võ Văn Chánh sinh năm 1947, hiện ngụ tại 192, hẻm 17, Khu phố Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh đang có đơn tranh chấp đất đai UBND huyện vừa mới nhận.

Sự việc tranh chấp này, năm 2003 ông Võ Văn Chánh có đơn tranh chấp với ông Tạ Thành Rinh. Do diện tích đất ông Chánh tranh chấp nằm trong diện tích đất Nông trường Tân Hưng được UBND tỉnh thu hồi và giao lại cho UBND huyện năm 1999 để lập phương án cấp đất cho dân không có đất để sản xuất ổn định lâu dài. Nên UBND huyện không giải quyết đơn tranh chấp mà chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức hòa giải.

Ngày 26/11/2003, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hòa giải: kết quả ông Rinh đồng ý trả lại 01 ha đất sản xuất và 10m ngang, chiều sâu hết đất.

Đến ngày 04/4/2011, Phòng Tài nguyên và Môi trường có mời ông Chánh và ông Rinh làm việc và kiểm tra lại việc thực hiện thảo thuận như biên bản hòa giải ngày 26/11/2003, thì ông Rinh có ý kiến là số diện tích đất 01 ha đất sản xuất và 10m ngang, chiều dài hết đất thảo thuận như biên bản ngày 26/3/2003 ông Rinh đã bán cho người khác.

Như vậy, kết quả của hòa giải ngày 26/11/2003 không thực hiện được. Đất ông Rinh đã chuyển nhượng cho người khác, ông Rinh cũng đã chết.

Hiện nay, UBND huyện Tân Biên có nhận được đơn tranh chấp của ông Võ Văn Chánh và đang xem xét xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả trả lời đơn của UBND huyện Tân Biên đến ông Võ Văn Trung./.

    Như trên là phần trả lời của UBND huyện Tân Biên về câu hỏi Xử lý "Biên bản hòa giải" của gia đình chúng tôi. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn UBND vì đã lắng nghe và hồi âm nhanh chóng

   Ông Võ Văn Chánh là ba của tôi. Ròng rã 10 mấy năm nay ông đã chạy đi khắp nơi để gửi đơn kêu cứu. Tưởng chừng như đã được trả lại 1 phần nào đó dựa vào "Biên bản hòa giải" để an dưỡng tuổi già nhưng mọi việc vẫn chưa như mong muốn. Nay ông đã tuổi cao sức yếu không thể đi tới đi lui thường xuyên lên UBND huyện để trong ngóng được nữa. Từ nhà (Ninh Sơn-Tp.Tây Ninh) lên UBND huyện là gần 30km.

   Vì vậy, 1 lần nữa tôi tha thiết xin hỏi là bao lâu nữa thì "Biên bản hòa giải" của ba tôi được giải quyết. Qui trình, công văn hướng dẫn, thời gian..v..v.. cụ thể như thế nào để tôi được nắm bắt vấn đề chính xác hơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Theo như nội dung bên dưới, sau khi hỏi lần 1 được giải đáp không rõ ràng. Tôi đã gửi tiếp 1 câu hỏi nữa mà đến nay gần 4 tháng chưa thấy trả lời!!?

 

Câu hỏi: Chuyển tiếp câu hỏi "Xử lý "Biên bản hòa giải""
(Người hỏi : Võ Văn Trung / Địa chỉ: 192/2B Ninh Thọ - Ninh Sơn - Tp. Tây Ninh / Ngày hỏi: 24/12/2014 08:48:22 PM )
Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: Xử lý "Biên bản hòa giải"
(Người hỏi : Võ Văn Trung / Địa chỉ: 192/2B Ninh Thọ - Ninh Sơn - Tp. Tây Ninh / Ngày hỏi: 11/11/2014 09:17:13 PM )
Nội dung câu hỏi:

Tôi xin trình bày như sau :

Gia đình tôi bị người khác chiếm đoạt đất tại xã Tân Phong - H Tân Biên (hơn 6 Hecta) và đã đi khiếu kiện ròng rã suốt gần 10 năm. Đến năm 2003, phòng Địa chính huyện Tân Biên (Nay là P. Tài nguyên & môi trường) có tổ chức buổi hòa giải, tại buổi hòa giải có sự chứng kiến của lãnh đạo, nv phòng địa chính và bị đơn. Nội dung buổi hòa giải là bên bị đơn đồng ý trả cho gia đình tôi 1 Hecta đất nông nghiệp và 10m ngang đât thổ cư. Và có hẹn ngày đến hiện trường đất để đo đạc, trao trả đất cho gia đình tôi nhưng bên bị đơn không đến (có sự chứng kiến của p.Địa chính, công an H.Tân Biên). Đến năm 2012 Thanh tra huyện có đưa vấn đề này ra HDND để có hướng giải quyêt nhưng đến nay là đã 11 năm mà "Biên bản hòa giải " vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, nay tôi xin hỏi trong trường hợp này phải làm sao để được giả quyết và trao trả đất cho gia đình tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.!

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời :UBND huyện Tân Biên
Thời gian trả lời: 24/12/2014 05:52:33 PM
Nội dung câu trả lời:

Trường hợp ông Võ Văn Trung hỏi trùng hợp với trường hợp ông Võ Văn Chánh sinh năm 1947, hiện ngụ tại 192, hẻm 17, Khu phố Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh đang có đơn tranh chấp đất đai UBND huyện vừa mới nhận.

Sự việc tranh chấp này, năm 2003 ông Võ Văn Chánh có đơn tranh chấp với ông Tạ Thành Rinh. Do diện tích đất ông Chánh tranh chấp nằm trong diện tích đất Nông trường Tân Hưng được UBND tỉnh thu hồi và giao lại cho UBND huyện năm 1999 để lập phương án cấp đất cho dân không có đất để sản xuất ổn định lâu dài. Nên UBND huyện không giải quyết đơn tranh chấp mà chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức hòa giải.

Ngày 26/11/2003, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hòa giải: kết quả ông Rinh đồng ý trả lại 01 ha đất sản xuất và 10m ngang, chiều sâu hết đất.

Đến ngày 04/4/2011, Phòng Tài nguyên và Môi trường có mời ông Chánh và ông Rinh làm việc và kiểm tra lại việc thực hiện thảo thuận như biên bản hòa giải ngày 26/11/2003, thì ông Rinh có ý kiến là số diện tích đất 01 ha đất sản xuất và 10m ngang, chiều dài hết đất thảo thuận như biên bản ngày 26/3/2003 ông Rinh đã bán cho người khác.

Như vậy, kết quả của hòa giải ngày 26/11/2003 không thực hiện được. Đất ông Rinh đã chuyển nhượng cho người khác, ông Rinh cũng đã chết.

Hiện nay, UBND huyện Tân Biên có nhận được đơn tranh chấp của ông Võ Văn Chánh và đang xem xét xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả trả lời đơn của UBND huyện Tân Biên đến ông Võ Văn Trung./.

    Như trên là phần trả lời của UBND huyện Tân Biên về câu hỏi Xử lý "Biên bản hòa giải" của gia đình chúng tôi. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn UBND vì đã lắng nghe và hồi âm nhanh chóng

   Ông Võ Văn Chánh là ba của tôi. Ròng rã 10 mấy năm nay ông đã chạy đi khắp nơi để gửi đơn kêu cứu. Tưởng chừng như đã được trả lại 1 phần nào đó dựa vào "Biên bản hòa giải" để an dưỡng tuổi già nhưng mọi việc vẫn chưa như mong muốn. Nay ông đã tuổi cao sức yếu không thể đi tới đi lui thường xuyên lên UBND huyện để trong ngóng được nữa. Từ nhà (Ninh Sơn-Tp.Tây Ninh) lên UBND huyện là gần 30km.

   Vì vậy, 1 lần nữa tôi tha thiết xin hỏi là bao lâu nữa thì "Biên bản hòa giải" của ba tôi được giải quyết. Qui trình, công văn hướng dẫn, thời gian..v..v.. cụ thể như thế nào để tôi được nắm bắt vấn đề chính xác hơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: