(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: V/v cấp giấy CNQSDĐ
Người hỏi : Nguyễn Tấn Nguyễn     Số điện thoại: 0934025026     Email: longthientu@gmail.com     Địa chỉ: 202 Lê Anh Xuân, phường 2, Tp Cao Lãnh-Đồng Tháp
Ngày hỏi: 10/03/2015 - 05 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 10/03/2015 - 08 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có mua một miếng đất cập bờ kênh Tây thuộc ấp Phước Tân 2, xã Phan, H. Dương Minh Châu và được cấp giấy CNQSDĐ năm 1995, phần đất hơn 9 công dùng để bảo vệ kênh lưu không thì chưa được cấp. Sau khi có quyết định 351/QĐ-CT ngày 18/04/2005, tôi có đến UBND xã Phan làm thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ cho phần đất này nhưng ủy ban xã trả lời phần đất này có chủ đất cũ ra tranh chấp.

Xin hỏi chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh là trả lại đất cho người chủ sở hữu đầu tiên hay cho người đang sử dụng đất khi quyết định có hiệu lực? 

Xin cảm ơn và mong sớm được giải đáp.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 19/03/2015 - 16 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Phan tiến hành xác định thửa đất có liên quan đến nội dung hỏi cụ thể như sau:

Thửa đất có liên quan tọa lạc tại ấp Phước Tân 2, xã Phan thuộc tờ bản đồ số 02, thửa số 743, diện tích 140.700m2 (thửa tập trung, bản đồ 299), theo bản đồ chính quy 2010 thuộc thửa đất số 20, tờ bản đồ số 32, diện tích 10.908m2. Theo sổ bộ quản lý thửa đất này chưa có chủ sử dụng đăng ký, kê khai.

Vào ngày 27/7/2013 UBND nhận được đơn thưa của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân sinh năm 1965, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nội dung khiếu nại ông Nguyễn Văn Thắng ngụ tại xã Phan đến chặt phá cây tràm trên thửa đất nêu trên, do ba của bà là ông Nguyễn Văn Phủ đã trồng. Đến ngày 30/7/2013 UBND xã Phan đến lập biên bản đình chỉ đối với ông Đoàn Văn Thắng, ông Phan Hoàng Oanh. Vào ngày 02/10/2014 UBND xã Phan tiếp tục nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Bu ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành tranh chấp một phần diện tích thửa đất nêu trên với bà Xuân. Nội dung yêu cầu bà Xuân thanh lý cây tràm để trả lại diện tích đất cho ông sử dụng.

UBND xã Phan đã mời bà Xuân (là chị em ruột với ông Nguyễn), ông Bu, đến để làm rõ vụ việc và yêu cầu 02 bên cung cấp chứng cứ. Hiện nay tại thửa đất nêu trên UBND xã Phan đã nhận được các đơn tranh chấp của các ông (bà): ông Bu, ông Thắng, bà Xuân, ông Hớn, ông Hoanh.

 Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-CT ngày 18/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phạm vi lưu không bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4953/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây ninh Về việc thông báo Biên bản họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh số 196/BB-UBND ngày 25/10/2012 cho ý kiến xử lý đất dôi dư, không còn thuộc quy hoạch đất lưu không bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Dương Minh Châu; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 thì việc xem xét thực hiện chủ trương trả lại đất dôi dư trong phạm vi lưu không so với quy định trước đây thì căn cứ vào thời điểm hình thành thửa đất, nguồn gốc, quá trình sử dụng, diện tích đất trước đây khi sử dụng làm kênh đã được đền bù chưa.

Diện tích đất ông hỏi hiện nay có nhiều người tranh chấp, trong đó có gia đình ông. UBND xã Phan đang thẩm tra hòa giải, trong quá trình xem xét giải quyết của cơ quan chức năng nếu công nhận cho ai thì người đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: V/v cấp giấy CNQSDĐ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có mua một miếng đất cập bờ kênh Tây thuộc ấp Phước Tân 2, xã Phan, H. Dương Minh Châu và được cấp giấy CNQSDĐ năm 1995, phần đất hơn 9 công dùng để bảo vệ kênh lưu không thì chưa được cấp. Sau khi có quyết định 351/QĐ-CT ngày 18/04/2005, tôi có đến UBND xã Phan làm thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ cho phần đất này nhưng ủy ban xã trả lời phần đất này có chủ đất cũ ra tranh chấp.

Xin hỏi chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh là trả lại đất cho người chủ sở hữu đầu tiên hay cho người đang sử dụng đất khi quyết định có hiệu lực? 

Xin cảm ơn và mong sớm được giải đáp.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có mua một miếng đất cập bờ kênh Tây thuộc ấp Phước Tân 2, xã Phan, H. Dương Minh Châu và được cấp giấy CNQSDĐ năm 1995, phần đất hơn 9 công dùng để bảo vệ kênh lưu không thì chưa được cấp. Sau khi có quyết định 351/QĐ-CT ngày 18/04/2005, tôi có đến UBND xã Phan làm thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ cho phần đất này nhưng ủy ban xã trả lời phần đất này có chủ đất cũ ra tranh chấp.

Xin hỏi chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh là trả lại đất cho người chủ sở hữu đầu tiên hay cho người đang sử dụng đất khi quyết định có hiệu lực? 

Xin cảm ơn và mong sớm được giải đáp.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: