(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: V/v định mức hỗ trợ, bồi thường tái định cư cho người dân tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Phan Van Man     Số điện thoại: 0903513021     Email: phanman.sxdtn@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/03/2015 - 20 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 12/03/2015 - 10 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

 

Hôm nay, tôi làm đơn này kính gửi đến chính quyền các cấp giải đáp về định mức hỗ trợ, bồi thường tái định cư cho người dân tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, như sau:

-       Thực hiện theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và quy hoạch đất lâm nghiệp rừng phòng hộ, thì toàn thể các hộ dân tại tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu phải di dời ra ngoài đường (ĐH-805 hoặc ĐH-04-Suối Dây).

-       Hiện tại hầu hết các hộ dân đã có cuộc sống ổn định, một số hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố (nhà cấp 4). Như vậy, việc hỗ trợ chi phí để người dân được sống ổn định như hiện tại hoặc phải tốt hơn hiện tại như thế nào?

-       Cũng xin trình bày thêm là UBND xã đã có mời họp và nói mỗi gia đình thuộc diện di dời sẽ được hỗ trợ tiền xây nhà (tùy theo từng gia đình ở lâu, xây dựng nhà cửa trước năm 2000 mới được hỗ trợ tối đa là 30 triệu đồng), còn đất được bố trí để tái định cư thì tùy vào từng hộ sẽ được cấp hoặc phải trả tiền hoàn toàn.

-       Như vậy, xin các cấp chính quyền cho biết quy định của nhà nước về việc hỗ trợ tái định cư hiện nay như thế nào, định mức mà UBND xã hỗ trợ cho các hộ dân như đã nói trên có đúng không?

-       Đối với gia đình tôi: Sinh sống và định cư tại tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu (trước đây thuộc huyện Dương Minh Châu) từ năm 1978. Hiện nay, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định, thực hiện theo quy hoạch khu dân cư, gia đình tôi và các hộ dân tại đây đều thống nhất chấp hành. Tuy nhiên, đề nghị các cấp chính quyền cho biết định mức hỗ trợ về nhà, đất, cây ăn trái … theo quy định như thế nào. Cụ thể gia đình tôi đã xây dựng 01 căn nhà cấp 4 (5,4m x 18,5m), nhà bếp (4,0m x 8,0m), nhà vệ sinh (3,5m x 4,0m) … tất cả đều nằm trong một khối; quy mô diện tích đất nhà, các công trình và trồng cây ăn trái có diện tích khoảng 0,5 ha.

Tôi kính mong chính quyền các cấp xem xét, hỗ trợ và cung cấp thông tin về định mức hỗ trợ người dân tái định cư.

Trân trọng !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 20/03/2015 - 21 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời câu hỏi của ông khi tổng hợp nội dung từ các đơn vị có liên quan.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: V/v định mức hỗ trợ, bồi thường tái định cư cho người dân tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

 

Hôm nay, tôi làm đơn này kính gửi đến chính quyền các cấp giải đáp về định mức hỗ trợ, bồi thường tái định cư cho người dân tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, như sau:

-       Thực hiện theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và quy hoạch đất lâm nghiệp rừng phòng hộ, thì toàn thể các hộ dân tại tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu phải di dời ra ngoài đường (ĐH-805 hoặc ĐH-04-Suối Dây).

-       Hiện tại hầu hết các hộ dân đã có cuộc sống ổn định, một số hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố (nhà cấp 4). Như vậy, việc hỗ trợ chi phí để người dân được sống ổn định như hiện tại hoặc phải tốt hơn hiện tại như thế nào?

-       Cũng xin trình bày thêm là UBND xã đã có mời họp và nói mỗi gia đình thuộc diện di dời sẽ được hỗ trợ tiền xây nhà (tùy theo từng gia đình ở lâu, xây dựng nhà cửa trước năm 2000 mới được hỗ trợ tối đa là 30 triệu đồng), còn đất được bố trí để tái định cư thì tùy vào từng hộ sẽ được cấp hoặc phải trả tiền hoàn toàn.

-       Như vậy, xin các cấp chính quyền cho biết quy định của nhà nước về việc hỗ trợ tái định cư hiện nay như thế nào, định mức mà UBND xã hỗ trợ cho các hộ dân như đã nói trên có đúng không?

-       Đối với gia đình tôi: Sinh sống và định cư tại tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu (trước đây thuộc huyện Dương Minh Châu) từ năm 1978. Hiện nay, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định, thực hiện theo quy hoạch khu dân cư, gia đình tôi và các hộ dân tại đây đều thống nhất chấp hành. Tuy nhiên, đề nghị các cấp chính quyền cho biết định mức hỗ trợ về nhà, đất, cây ăn trái … theo quy định như thế nào. Cụ thể gia đình tôi đã xây dựng 01 căn nhà cấp 4 (5,4m x 18,5m), nhà bếp (4,0m x 8,0m), nhà vệ sinh (3,5m x 4,0m) … tất cả đều nằm trong một khối; quy mô diện tích đất nhà, các công trình và trồng cây ăn trái có diện tích khoảng 0,5 ha.

Tôi kính mong chính quyền các cấp xem xét, hỗ trợ và cung cấp thông tin về định mức hỗ trợ người dân tái định cư.

Trân trọng !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 

Hôm nay, tôi làm đơn này kính gửi đến chính quyền các cấp giải đáp về định mức hỗ trợ, bồi thường tái định cư cho người dân tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, như sau:

-       Thực hiện theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và quy hoạch đất lâm nghiệp rừng phòng hộ, thì toàn thể các hộ dân tại tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu phải di dời ra ngoài đường (ĐH-805 hoặc ĐH-04-Suối Dây).

-       Hiện tại hầu hết các hộ dân đã có cuộc sống ổn định, một số hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố (nhà cấp 4). Như vậy, việc hỗ trợ chi phí để người dân được sống ổn định như hiện tại hoặc phải tốt hơn hiện tại như thế nào?

-       Cũng xin trình bày thêm là UBND xã đã có mời họp và nói mỗi gia đình thuộc diện di dời sẽ được hỗ trợ tiền xây nhà (tùy theo từng gia đình ở lâu, xây dựng nhà cửa trước năm 2000 mới được hỗ trợ tối đa là 30 triệu đồng), còn đất được bố trí để tái định cư thì tùy vào từng hộ sẽ được cấp hoặc phải trả tiền hoàn toàn.

-       Như vậy, xin các cấp chính quyền cho biết quy định của nhà nước về việc hỗ trợ tái định cư hiện nay như thế nào, định mức mà UBND xã hỗ trợ cho các hộ dân như đã nói trên có đúng không?

-       Đối với gia đình tôi: Sinh sống và định cư tại tổ 3, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu (trước đây thuộc huyện Dương Minh Châu) từ năm 1978. Hiện nay, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định, thực hiện theo quy hoạch khu dân cư, gia đình tôi và các hộ dân tại đây đều thống nhất chấp hành. Tuy nhiên, đề nghị các cấp chính quyền cho biết định mức hỗ trợ về nhà, đất, cây ăn trái … theo quy định như thế nào. Cụ thể gia đình tôi đã xây dựng 01 căn nhà cấp 4 (5,4m x 18,5m), nhà bếp (4,0m x 8,0m), nhà vệ sinh (3,5m x 4,0m) … tất cả đều nằm trong một khối; quy mô diện tích đất nhà, các công trình và trồng cây ăn trái có diện tích khoảng 0,5 ha.

Tôi kính mong chính quyền các cấp xem xét, hỗ trợ và cung cấp thông tin về định mức hỗ trợ người dân tái định cư.

Trân trọng !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: