(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ
Người hỏi : Nguyễn Văn An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thị trấn, Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/03/2015 - 11 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 11/03/2015 - 07 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi là dân đi kinh tế mới năm 1977 khi đến thị trấn Tân Châu (ngày nay) gia đình tôi được nhà nước cấp cho 2 công thổ cư và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 1992 ghi là 2000m2 đất thổ cư. thực hiện chủ trương của nhà nước về cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ năm 2005 gia đình tôi đem giấy chứng nhận QSDĐ đi đổi sổ, sau khi đổi xong thì giấy CN.QSDĐ lại chỉ còn có 200m2 đất thổ cư thôi. như vậy có đúng hay không vì sao thời điểm đó gia đình tôi là cấp đổi giấy CN.QSDĐ chứ không phải là cấp mới mà lại áp dụng quy định cấp mới đối với gia đình tôi. Gia đình thì đông anh em, hiện nay cha, mẹ của chúng tôi chia đất cho con để cất nhà ở thì lại không cất được vì không có đất thổ cư, nếu muốn cất nhà thì phải chuyển mục đích sử dụng đất. Tôi xin được hỏi là việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ tại huyện thời điểm đó có đúng với quy định hay không vì ngoài gia đình tôi ra thì còn rất nhiều gia đình cùng đi kinh tế mới như gia đình tôi phải chịu chung hoàn cảnh như vậy.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 20/08/2015 - 16 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Để có căn cứ giải quyết hồ sơ của gia đình Ông. Đề nghị ông An đem các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Tân Châu để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ
 Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi là dân đi kinh tế mới năm 1977 khi đến thị trấn Tân Châu (ngày nay) gia đình tôi được nhà nước cấp cho 2 công thổ cư và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 1992 ghi là 2000m2 đất thổ cư. thực hiện chủ trương của nhà nước về cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ năm 2005 gia đình tôi đem giấy chứng nhận QSDĐ đi đổi sổ, sau khi đổi xong thì giấy CN.QSDĐ lại chỉ còn có 200m2 đất thổ cư thôi. như vậy có đúng hay không vì sao thời điểm đó gia đình tôi là cấp đổi giấy CN.QSDĐ chứ không phải là cấp mới mà lại áp dụng quy định cấp mới đối với gia đình tôi. Gia đình thì đông anh em, hiện nay cha, mẹ của chúng tôi chia đất cho con để cất nhà ở thì lại không cất được vì không có đất thổ cư, nếu muốn cất nhà thì phải chuyển mục đích sử dụng đất. Tôi xin được hỏi là việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ tại huyện thời điểm đó có đúng với quy định hay không vì ngoài gia đình tôi ra thì còn rất nhiều gia đình cùng đi kinh tế mới như gia đình tôi phải chịu chung hoàn cảnh như vậy.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi là dân đi kinh tế mới năm 1977 khi đến thị trấn Tân Châu (ngày nay) gia đình tôi được nhà nước cấp cho 2 công thổ cư và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 1992 ghi là 2000m2 đất thổ cư. thực hiện chủ trương của nhà nước về cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ năm 2005 gia đình tôi đem giấy chứng nhận QSDĐ đi đổi sổ, sau khi đổi xong thì giấy CN.QSDĐ lại chỉ còn có 200m2 đất thổ cư thôi. như vậy có đúng hay không vì sao thời điểm đó gia đình tôi là cấp đổi giấy CN.QSDĐ chứ không phải là cấp mới mà lại áp dụng quy định cấp mới đối với gia đình tôi. Gia đình thì đông anh em, hiện nay cha, mẹ của chúng tôi chia đất cho con để cất nhà ở thì lại không cất được vì không có đất thổ cư, nếu muốn cất nhà thì phải chuyển mục đích sử dụng đất. Tôi xin được hỏi là việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ tại huyện thời điểm đó có đúng với quy định hay không vì ngoài gia đình tôi ra thì còn rất nhiều gia đình cùng đi kinh tế mới như gia đình tôi phải chịu chung hoàn cảnh như vậy.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: