(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin mở lớp liên thông ĐH Thư viên thông tin
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/03/2015 - 15 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 03/03/2015 - 08 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đang công tác tại Thành phố Tây Ninh, hiện đã tốt nghiệp lớp Cao đẳng Thư viện thông tin do Sở GD&ĐT Tây Ninh kết hợp với trường ĐH Văn hóa TP. HCM tổ chức (hệ vừa học vừa làm). Nay tôi muốn liên thông học Đại học theo ngành thư viện, kính hỏi xem Sở GD&ĐT Tây Ninh có thể kết hợp với trường CĐ Sư phạm hoặc Trung tâm GDTX tỉnh liên kết mở lớp ĐH liên thông Khoa Thư viện để nhân viên thư viện các trường có điều kiện nâng cao trình độ. Theo khảo sát, các đồng nghiệp công tác ngành thư viện rất muốn được học. Trường ĐH Văn Hóa TPHCM năm nào cũng tổ chức liên thông nhưng phải tập trung, không đủ điều kiện học tại TPHCM. Xin   Sở GD&ĐT xem xét liê hệ mở lớp tại Tây Ninh được không?

Rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 04/03/2015 - 07 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời câu hỏi của bạn:

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có kế hoạch mở lớp liên thông đại học ngành thư viện vì khảo sát nhu cầu học tập của cán bộ, giáo viên thường tiến hành trước dịp hè mỗi năm học..

Do đó, nếu em muốn học liên thông ngành thư viện hoặc tự liên hệ học ở Thành phố Hồ Chsi Minh hoặc chờ sau tháng 4/2015 liên lạc qua số điện thoại 0663.827710 - Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh để biết chi tiết.

Chúc em khỏe và sớm hoàn thiện ước mơ của mình.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin mở lớp liên thông ĐH Thư viên thông tin
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đang công tác tại Thành phố Tây Ninh, hiện đã tốt nghiệp lớp Cao đẳng Thư viện thông tin do Sở GD&ĐT Tây Ninh kết hợp với trường ĐH Văn hóa TP. HCM tổ chức (hệ vừa học vừa làm). Nay tôi muốn liên thông học Đại học theo ngành thư viện, kính hỏi xem Sở GD&ĐT Tây Ninh có thể kết hợp với trường CĐ Sư phạm hoặc Trung tâm GDTX tỉnh liên kết mở lớp ĐH liên thông Khoa Thư viện để nhân viên thư viện các trường có điều kiện nâng cao trình độ. Theo khảo sát, các đồng nghiệp công tác ngành thư viện rất muốn được học. Trường ĐH Văn Hóa TPHCM năm nào cũng tổ chức liên thông nhưng phải tập trung, không đủ điều kiện học tại TPHCM. Xin   Sở GD&ĐT xem xét liê hệ mở lớp tại Tây Ninh được không?

Rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đang công tác tại Thành phố Tây Ninh, hiện đã tốt nghiệp lớp Cao đẳng Thư viện thông tin do Sở GD&ĐT Tây Ninh kết hợp với trường ĐH Văn hóa TP. HCM tổ chức (hệ vừa học vừa làm). Nay tôi muốn liên thông học Đại học theo ngành thư viện, kính hỏi xem Sở GD&ĐT Tây Ninh có thể kết hợp với trường CĐ Sư phạm hoặc Trung tâm GDTX tỉnh liên kết mở lớp ĐH liên thông Khoa Thư viện để nhân viên thư viện các trường có điều kiện nâng cao trình độ. Theo khảo sát, các đồng nghiệp công tác ngành thư viện rất muốn được học. Trường ĐH Văn Hóa TPHCM năm nào cũng tổ chức liên thông nhưng phải tập trung, không đủ điều kiện học tại TPHCM. Xin   Sở GD&ĐT xem xét liê hệ mở lớp tại Tây Ninh được không?

Rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: